Strohalm voor kinderhartcentrum UMCG: belang van regionale spreiding wordt onderdeel onderzoek naar kinderhartchirurgie in Nederland

Het belang van regionale spreiding wordt meegenomen in het nieuwe onderzoek naar de gevolgen van het concentreren van kinderhartchirurgie.

UMCG.

UMCG. Foto Corné Spaidaens

Een meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich donderdag achter de motie van het Groningse Kamerlid Wieke Paulusma (D66). Zij wil dat in het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ook gekeken wordt naar de regionale spreiding van de zorg. Ook moet, dankzij een gesteunde motie van Attje Kuiken (PvdA), ‘zonder vooringenomenheid’ worden onderzocht of de kinderhartchirurgie kan worden geconcentreerd in drie in plaats van twee ziekenhuizen.

Nieuws

menu