Natuur en Milieufederatie Groningen: 'Stroomkabels door het wad funest voor zeegrasvelden'

De aanleg van nieuwe stroomkabels door het wad kan met minder ingrijpende gevolgen voor natuur en milieu. Maar het Rijk blokkeert dat.

De eerste turbine van het Gemini windmolenpark ten noorden van de Groninger kust werd enkele jaren geleden geplaatst.

De eerste turbine van het Gemini windmolenpark ten noorden van de Groninger kust werd enkele jaren geleden geplaatst. Foto archief DvhN

Dat zegt Erik de Waal van de Natuur en Milieufederatie Groningen, één van de acht organisaties die in een brief aan minister Erik Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vraagt om te kijken naar een betere inpassing van de kabels. Er is ook een brief gestuurd naar EU-commissaris Frans Timmermans. ,,Je moet geen schade aan het waddengebied aanrichten. Zeker niet als er alternatieven zijn’’, aldus De Waal.

De natuurorganisaties maken zich zorgen over de komst van de ruim honderd kilometer lange kabels die worden getrokken van een groot, nog te bouwen windpark op 80 kilometer van de Groninger kust naar de vaste wal. De energie die daar wordt opgewekt is in de toekomst voldoende voor 700.000 huishoudens. Er zijn drie mogelijke locaties waar de stroom van de windmolens het net op kan: bij Burgum, Vierverlaten of de Eemshaven. Voor elke plek zijn drie verschillende tracés uitgewerkt. Het windpark moet in 2027 in gebruik zijn.

Voorkeur

Voor de zomer schreven de regionale overheden aan de bewindsman dat hun voorkeur uitgaat naar aanlanding in de Eemshaven-Oost. Bij dat tracé ontstaat er minder schade aan het wad en landbouwgronden. Dit traject is echter ook het duurste met een prijskaartje van meer dan 900 miljoen euro. Bovendien is de aanleg van kabels er ingewikkeld, door de aanwezigheid van veel andere leidingen en mogelijk ook nog niet ontplofte bommen en mijnen in het waddenslib.

Wanneer EZK en netbeheerder Tennet dit niet willen kan de regio ook leven met het tracé Eemshaven-West. Nadeel daarvan is dat er veel gegraven moet worden in landbouwgrond, waardoor verzilting dreigt. Boeren zijn daarvoor als de dood omdat ze de grond dan niet goed meer kunnen gebruiken om bijvoorbeeld aardappels te verbouwen.

,,Geen van alle tracés is ideaal, maar wij houden vast aan Eemshaven-Oost. Het is zonder meer de minst schadelijke variant. En technisch kan het ook’’, zegt De Waal.

Forse schade

Volgens hem kan het waddengebied forse schade oplopen door het project, zeker wanneer wordt gekozen voor een meer westelijk tracé dat dwars door kwetsbare kwelders, mosselbanken en zandplaten loopt. ,,Hebben we eindelijk na tachtig jaar weer een paar zeegrasvelden in de Waddenzee, wordt daar uitgerekend zo’n leiding doorheen gelegd. Al die werkzaamheden leiden ook tot een bak verstoring in het gebied. Bovendien zorgen ze tot nog meer vertroebeling van het water.’’’

De natuurorganisaties dringen er bij Wiebes op aan in elk geval rekening te houden met de toekomst. ,,Leg in één keer een goede verbinding aan, die inspeelt op toekomstige windparken. Dan hoef je over tien jaar niet weer de hele boel open te graven’’, zegt De Waal.

Hetzelfde doel

De Groninger gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) snapt de zorgen van de natuurorganisaties. Maar, zegt ze, we hebben hetzelfde doel. ,,Ook wij willen dat de aanleg met zorg voor de omgeving wordt uitgevoerd. Maar Eemshaven-Oost kan niet door allerlei redenen. We vinden wel dat moet worden ingespeeld op de toekomst. Er komen immers nog veel meer windparken op zee.’’

De regio vraagt aan het rijk een gebiedsfonds met 75 miljoen euro, onder meer voor het compenseren van boeren die bij het aanleggen van het tracé ten westen van de Eemshaven worden gedupeerd. ,,We hebben een fonds nodig om dingen te kunnen doen. Genoeg om het gebied goed achter te laten.’’

Besluit

Officieel heeft Wiebes overigens nog geen besluit over het tracé genomen. Dat doet hij naar verwachting binnenkort. Dinsdag 17 november wordt het vervolgens bekend gemaakt, aldus een woordvoerder van Tennet. De verwachting is dat Wiebes kiest voor het tracé dat westelijk van de Eemshaven ligt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Natuur en milieu
Waddengebied
menu