Student moet grensstreek Oost-Groningen gaan ontdekken

Hoger opgeleiden weten niet hoeveel mooie bedrijven er in Oost-Groningen en net over de grens zijn. En andersom weten ondernemers slimme studenten niet te bereiken. Dat moet veranderen.

Vanuit een grensoverschrijdende innovatiewerkplaats in het Winschoter centrum worden in het komende studiejaar stage- en onderzoeksplekken geregeld voor hbo- en universiteitsstudenten uit Nederland en Duitsland.

Krimp

De jeugd moet enthousiast worden gemaakt voor de carrièremogelijkheden in een streek die kampt met grote krimp. Daarvoor hebben de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, de gemeente Oldambt en instellingen en overheden in Duitsland innovatiewerkplaats EDRiT (Eems Dollard Regio in Transitie) opgezet. In gezamenlijkheid willen ze proberen om de hoger opgeleiden te interesseren voor de Eems Dollard Regio. En bijkomend voordeel: de studenten krijgen meteen internationale ervaring mee.

 

,,Jongeren gaan liever stage lopen in Amsterdam of Shanghai, ook omdat ze denken daar meer kans te maken op een baan. Maar dat is niet waar. In onze grensstreek zijn fantastische bedrijven actief die hartstikke interessant zijn voor hoger opgeleiden’’, zegt Hans de Wolf van de gemeente Oldambt, die zich als projectleider over de Duits-Nederlandse betrekkingen buigt.

Maar jongeren zijn onbekend met de regio en hebben geen idee wat er voor hen te halen valt. Dat er behalve veel rust en ruimte eveneens goede carrièreperspectieven zijn bij gerenommeerde bedrijven, die soms ook internationaal opereren.

Onwetendheid

Aan de andere kant is er niet alleen onwetendheid onder de studenten, maar weten ondernemers en organisaties ook niet goed hoe ze die hoger opgeleiden moeten vinden. De Wolf: ,,Ondernemers vinden het soms moeilijk om een goede stageopdracht te formuleren of om een heldere onderzoeksopdracht op te stellen. De bedrijven hebben vaak geen lijntje met een hogeschool of een universiteit en zijn zich er niet altijd van bewust dat ze best interessant zijn voor studenten.’’

 

Het project dient op deze manier meerdere doelen, zegt lector Krimp en Leefomgeving Elles Bulder van de Hanzehogeschool Groningen. ,,Studenten uit Duitsland en Nederland leren de streek aan beide kanten van de grens goed kennen en kunnen daarnaast veel betekenen voor de bedrijven daar. Ze ontmoeten andere studenten die in die regio werken en na hun stage of afstudeeropdracht is er een grote kans dat ze niet meteen wegrennen, maar in het gebied willen blijven werken. En zodoende worden tegelijkertijd de consequenties van krimp in die regio teruggedrongen’’, aldus Bulder.

Geld

Voor het project is een bedrag van 4,5 ton uitgetrokken; daarvan komt 2,5 ton via een Europese subsidie van INTERREG, de rest wordt voor een groot deel in werkuren bekostigd door de deelnemende partners.

Er is bij de start in september plek voor zestig jongeren en het project behelst een proef die in elk geval tot eind 2018 duurt. Studenten van alle hbo- en universitaire opleidingen komen daarvoor in aanmerking. De bestaande hoge werkloosheid in die streek is niet van belang voor dit project, omdat die krapte vooral gaat over banen op mbo-niveau. Er wordt nu gericht ingezet op hoger opgeleid personeel, omdat je op termijn op die manier ook banen creëert op lager niveau, zegt Bulder.

Positieve geluiden

In het gemeentehuis van Oldambt wordt eerst een ruimte ingericht en ondertussen gezocht naar een passend gebouw van 100 vierkante meter in het centrum van Winschoten. De (internationale) studenten, hun studiebegeleiders en de regionale ondernemers uit Oost- en Noord-Groningen, Oost-Friesland en Weser-Eemsgebied gaan elkaar daar ontmoeten.

,,Vooral van de ondernemers horen we nu al veel positieve geluiden en enthousiasme’’, zegt De Wolf. Als het project slaagt komen er ook innovatiewerkplaatsen in andere plaatsen in de grensstreek, in Nederland én in Duitsland.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu