Studenten mbo-scholen vechten om stageplekken: 'Coronacrisis is een obstakel'

Csg Kluiverboom in Groningen. Foto: Archief/Jilmer Postma

Mbo’s moeten alles uit de kast halen om stageplekken voor studenten te regelen. ,,We moeten veel creatiever zijn’’, zegt Paulien Hietbrink van roc Noorderpoort.

De problemen op haar school zijn volgens haar ‘minder nijpend’ dan op andere mbo-opleidingen in het land. Daar slagen veel leerlingen er door corona niet in bijtijds een stageplek te vinden. Zodoende loopt een flink deel van hen studievertraging op.

Op het Noorderpoort is het volgens Hietbrink, directeur van de afdeling business & administration, tot dusver nog redelijk gelukt om de mbo-scholieren stage te laten lopen, al gaat het niet altijd even makkelijk. ,,Wij leiden op voor de arbeidsmarkt. Als die door corona een klap krijgt, dan is het logisch dat we daarvan ook de gevolgen ondervinden. We moeten er inderdaad hard aan trekken.’’

Stages in het buitenland

Stageplaatsen zijn het moeilijkst te vinden in de sectoren die door corona het zwaarst zijn getroffen. Dat zijn met name de horeca, de evenementenbranche en het toerisme. ,,In deze sectoren zijn stages in de Randstad of in het buitenland nu helemaal lastig te vinden.’’

Dat corona van invloed is op het aanbod van stageplaatsen is ook de ervaring van José Godlieb, opleidingsmanager zorg en dienstverlening op het Alfa-college, locatie Kluiverboom in Groningen. ,,De coronacrisis is een obstakel voor het vinden van een geschikte stageplek’’, beaamt ze.

‘We moeten extra ons best doen’

Op het Alfa-college proberen ze er een mouw aan te passen. Ze plaatsen meerdere studenten op één stageplek. Er worden meer praktijkoefeningen gedaan in praktijklokalen, zodat er minder stage-uren buiten school hoeven worden gemaakt. En de studenten kunnen soms leren en werken combineren. Dat gebeurt volgens Godlieb onder meer bij zorginstelling Zinn. ,,Ook bedrijven zien het belang in van stages. In de toekomst hebben ze het personeel hard nodig.’’

Mede dankzij deze ingrepen lopen de stages op het Alfa-college volgens Godlieb ‘redelijk door’. ,,Wel moeten we extra ons best doen om dat te realiseren. We gaan meer proactief te werk in het benaderen van bedrijven. Ook bieden docenten leerlingen extra ondersteuning bij het vinden van een plek.’’

Studievertraging

Ongetwijfeld zullen sommige studenten wat studievertraging hebben opgelopen, zegt Godlieb. Maar het is volgens haar nog niet nijpend. ,,In sommige studies hebben we wel de stages wat naar achteren verplaatst. Ook dat is een deel van de oplossing. Verder is het niet alleen belangrijk dat studenten stage lopen. Ze moeten ook voldoende begeleiding krijgen.’’

Het Drenthe College loopt tegen soortgelijke problemen aan, verklaart Arwin Nimis, voorzitter van het College van Bestuur. ,,Het vinden van stageplekken is moeilijk, maar niet onmogelijk. We hoeven nog geen noodoproep te plaatsen. Ons voordeel is ook dat wij geen opleiding in de evenementenbranche aanbieden.’’

Zorgen om de toekomst

Wel maakt Nimis zich zorgen over het duaal onderwijs, de zogeheten beroepsbegeleidende leerweg (BBL), waarbij studenten leer en werk combineren. ,,Tijdens de vorige crisis is de bouw sterk teruggelopen. We hopen dat die in deze crisis op peil blijft. Jonge werknemers in bouw en techniek zijn onmisbaar voor de toekomst.’’

Nieuws

menu