Studentenverenigingen: Eenzaamheid dreigt onder Groningse studenten

Albertus Magnus. Foto: Archief Reyer Boxem

Als de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool in september voortgaan met digitaal onderwijs, dreigt eenzaamheid onder studenten.

Dat signaleren de Groninger studentenverenigingen. Volgens vicevoorzitter Aukje Hopmans van vereniging Dizkartes is eenzaamheid nu al een probleem onder veel studenten.

Dat is in coronatijd verergerd, toen studenten gedwongen waren op hun kamer turend op een scherm colleges te volgen. ,,Als vereniging bieden wij psychologische hulp en ook een suïcidepreventieprogramma aan. Toch slagen wij er niet in om te voorkomen dat het aantal zelfmoorden onder studenten nergens zo hoog ligt als in de stad Groningen.’’

Fysiek onderwijs voor eerstejaars

Vicevoorzitter Emma Visser van vereniging Albertus Magnus pleit ervoor dat in ieder geval voor eerstejaars studenten na de zomervakantie weer fysiek onderwijs mogelijk wordt. ,,Als studenten de colleges op hun kamer online volgen, ontstaat geen binding met universiteit en hogeschool. Dan is het risico aanwezig dat zij geen medestudenten leren kennen.’’ In hoeverre er uitzicht is op colleges die weer fysiek worden gegeven in Groningen, kan Visser niet zeggen.

Rector Floris Hamann van Vindicat onderkent de risico’s op eenzaamheid. ,,Studenten in Groningen wonen vaak ver af van hun ouders. Dat is een extra reden voor aankomende studenten om zich aan te sluiten bij een studentenvereniging.’’ Hij noemt dit dé manier om contacten te leggen met medestudenten. Daar heb je de hele studententijd profijt van.’’

Flinke toestroom nieuwe leden

Hoewel de meeste introductieactiviteiten dit jaar digitaal plaatsvinden verwacht Hamann een flinke toestroom van nieuwe leden. ,,Alle eindexamenleerlingen op de middelbare scholen zijn dit jaar geslaagd. Veel anders dan studeren zit er niet op. En als je drie maanden bij de ouders thuis hebt gezeten, wil je dolgraag bij papa en mama weg.’’ Vindicat verwacht net als andere jaren uit te komen op vierhonderd nieuwe aanmeldingen.

Het introductieprogramma van Dizkartes valt met avondactiviteiten, een sportdag en een beachparty iets gedurfder uit dan bij Vindicat ,,Maar bij ons staat voorop dat we de anderhalvemeterregel in acht nemen’’, verzekert Dizkartes. ,,Borrelen doen we met elkaar aan één tafel en kijken erop toe dat de deelnemers op hun plek blijven staan.” Het toezicht wordt uitgeoefend door personen van Dizkartes ,,die nuchter blijven”, zegt bestuurslid Hopmans.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu