TSN Thuiszorg failliet verklaard

FOTO ARCHIEF DVHN // ANP ANP

TSN Thuiszorg, tot voor kort de grootste thuiszorgorganisatie in Nederland, is woensdag formeel failliet verklaard door de rechtbank Overijssel.

Eind november kreeg het bedrijf uitstel van betaling. Het thuiszorgbedrijf had 12.000 medewerkers en ruim 40.000 cliënten. TSN kwam in financiële nood als gevolg van bezuinigingen. Een belangrijk deel van de klanten en medewerkers zijn inmiddels ondergebracht bij andere thuiszorgorganisaties.

De curatoren benadrukken dat de dienstverlening van TSN Thuiszorg de komende zes weken gewoon doorgaat. Het UWV betaalt de salarissen in deze periode. Ook de gesprekken met overnamekandidaten, gemeenten en andere belanghebbenden over een mogelijke doorstart en de toekomst van de medewerkers worden voorlopig doorgezet.

Surseance van betaling aangevraagd

Inmiddels hebben zo'n 4500 werknemers zicht op een nieuwe baan met behoud van arbeidsvoorwaarden bij andere aanbieders van thuishulp. ,,De bewindvoerders hebben goede hoop dat dit aantal de komende weken nog verder oploopt”, aldus de curatoren.

Woensdag heeft TSN Begeleiding bij de rechtbank in Almelo surseance van betaling aangevraagd. Bij deze onderneming zijn zo’n 150 mensen in dienst. TSN Begeleiding is hoofdzakelijk actief in Groningen. Het bedrijf bevordert de zelfredzaamheid van mensen bij alledaagse handelingen zoals het huishouden of de administratie. Deze dienstverlening valt ook onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en heeft ook te maken gehad met ingrijpende gemeentelijke bezuinigingen.

Werkzaamheden voortgezet

Bij de aanvraag van de surseance van betaling voor TSN Thuiszorg, afgelopen november, had TSN Begeleiding goede hoop op een duurzame toekomst. De operationele en juridische vervlechting met de Hulp bij het Huishouden van TSN Thuiszorg bleek echter dermate groot dat het faillissement van deze organisatie nu ook TSN Begeleiding raakt.

De bewindvoerders die door de rechtbank worden aangesteld zullen naar verwachting snel contact opnemen met andere aanbieders van deze zorg om te praten over een mogelijke overname van werkzaamheden en medewerkers van TSN Begeleiding.

De medewerkers TSN Begeleiding zijn woensdag op de hoogte gebracht van de aanvraag tot surseance van betaling. Gedurende de periode van surseance zullen zij hun werkzaamheden voortzetten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu