TU Delft: aardbevingen kunnen schade aan huizen aan randen bevingsgebied triggeren

Protest in Zeerijp bij het bezoek van Minister Eric Wiebes in januari van dit jaar. Foto: Archief ANP

Aardbevingen kunnen wel degelijk een rol spelen bij schade aan huizen aan de randen van het bevingsgebied. Dat constateren onderzoekers van de TU Delft.

De inmiddels vertrokken Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders vroeg de TU Delft eind 2016 om de schades aan gebouwen in en aan de randen van het bevingsgebied te onderzoeken. Er kwamen destijds veel schademeldingen uit het zogeheten contourgebied. Veel van die schade werd echter door de NAM niet geaccepteerd als aardbevingsschade en dus ook niet vergoed. De vraag was waardoor de schade dan wel werd veroorzaakt.

Om daar duidelijkheid over te krijgen, onderzochten wetenschappers 69 gebouwen met complexe schade in de gemeente De Marne, Zuidhorn, Groningen, Haren, Veendam, Bedum, Slochteren en Oldambt. De onderzochte panden waren onder meer historische boerderijen, vrijstaande woningen, twee-onder-een-kaphuizen, rijtjeswoningen en enkele bijzondere gebouwen, waaronder een korenmolen.

Omgeving

De onderzoekers keken niet alleen grondig naar de panden, maar ook naar de omgeving. Er werd gebruikgemaakt van bouwtekeningen, onderzoek aan funderingen en zelfs satellietopnamen. Ook werd de waterhuishouding bij het onderzoek betrokken en werd gekeken naar het aantal aardschokken.

,,We hebben alles gedaan wat mogelijk was,’, zegt onderzoeker Karel Terwel van de TU Delft, die is gespecialiseerd in constructieveiligheid. ,,Daarin onderscheidt dit onderzoek zich van eerdere studies.’’

De TU Delft stelt dat de oorzaak van veel schade gezocht moet worden in de specifieke omstandigheden in gebouwen, de fundering en de grond. De invloed van aardbevingen is moeilijk uit te sluiten als oorzaak, maar valt tegelijkertijd lastig te bewijzen.

Oorzaken

,,Aardbevingen kunnen schade aan gebouwen triggeren’’, zegt Terwel. ,,Maar die schade gaat vrijwel altijd samen met andere oorzaken. Er kan in een pand een bepaalde mate van voorbelasting zijn. Voegen zijn vele jaren na de bouw bijvoorbeeld minder elastisch. Een aardbeving kan net het zetje zijn waardoor een scheur wordt veroorzaakt.’’

Volgens de onderzoekers speelt de bodem een belangrijke rol. ,,Vervorming van de bodem is verantwoordelijk voor veel van de gevonden schades’’, aldus Terwel.

De onderzoekers pleiten voor nulmetingen aan kwetsbare panden en voor meer aandacht voor schadeopnames. Ook moet de grondwaterstand een belangrijker rol spelen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu