Taal sneller leren door te luisteren

Taal sneller leren door te luisteren

Een Duitser die geen Nederlands spreekt, blijkt een Nederlander toch goed te kunnen verstaan. Zweden en Denen die elkaars taal niet spreken, verstaan elkaars taal ook heel goed. Dit gegeven zette docente Femke Swarte aan het denken. Scholieren kunnen Germaanse talen als het Engels, Duits, Zweeds en Deens sneller leren als het onderwijs zich meer richt op de taal verstaan dan op spreken en schrijven.

Een Duitser die geen Nederlands spreekt, blijkt een Nederlander toch goed te kunnen verstaan. Zweden en Denen die elkaars taal niet spreken, verstaan elkaars taal ook heel goed. Dit gegeven zette docente Femke Swarte aan het denken. Scholieren kunnen Germaanse talen als het Engels, Duits, Zweeds en Deens sneller leren als het onderwijs zich meer richt op de taal verstaan dan op spreken en schrijven.

Deze aanbeveling doet Swarte. Zij promoveert begin maart aan de Rijksuniversiteit van Groningen met een onderzoek naar de onderlinge verstaanbaarheid van Germaanse talen. Door meer in te zetten op het verstaan van talen, kunnen volgens Swarte meer Germaanse talen in het onderwijs worden aangeboden. Dat draagt bij aan de diversiteit aan talen in de Europese Unie. Swarte onderzocht die onderlinge verstaanbaarheid van twintig Germaanse taalcombinaties. Ongeveer 2900 sprekers van de talen werkten hier aan mee.

Het Nederlands wordt met het Duits, Engels, Zweeds en Deens gerekend tot de Germaanse talen. De onderlinge verstaanbaarheid tussen deze talen verschilt. Deens en Zweeds zijn onderling het meest verstaanbaar, maar ook Nederlands en Duits zijn over en weer verstaanbaar. Van de onderzochte Germaanse talen wordt het Engels door de meeste sprekers van de andere Germaanse talen verstaan. Britten verstaan de andere talen weer het minst goed

Blootstelling aan een taal blijkt de krachtigste voorspeller te zijn voor de verstaanbaarheid van die taal. Britten worden aanzienlijk minder blootgesteld aan Nederlands of Duits dan Nederlanders of Duitsers aan Engels. Het luisteren naar en het lezen van een taal lijken sneller bij te dragen tot het eigen maken van een taal dan het stampen van veel grammaticaregels of het nastreven van spreekvaardigheid.

Femke Swarte verrichte haar onderzoek bij het Center for Language and Cognition Groningen, Faculteit der Letteren. Ze is lerares Duits op het Bornego College in Heerenveen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu