Tachtig nieuwe adressen in aardbevingsgebied ontvingen onterecht vergoeding waardedaling

Foto: ANP

Voor nog eens tachtig woningen is onterecht een vergoeding gegeven voor de waardedaling in het aardbevingsgebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geeft aan het geld ‘op de meeste adressen’ niet terug te gaan vorderen. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft laten weten ook hier de kosten voor zijn rekening te nemen.

Eind oktober werd duidelijk dat er op zesentachtig adressen onterecht een vergoeding van waardedaling was uitgekeerd. Het IMG wilde toen het geld terugvorderen, maar deed het niet op verzoek van toenmalig minister Wiebes. Hij verzocht het IMG vlak voor zijn terugtreden verzocht ook dit keer niets terug te vorderen.

„Ik vind dat ik in deze specifieke groep bewoners moeilijk kan verwijten dat zij te veel geld van het IMG ontvangen hebben”, schreef Wiebes in een van zijn laatste brieven aan de Tweede Kamer.

Zelf gaan vragen

Om eventuele fouten in de toekomst te voorkomen, moeten aanvragers in de procedure expliciet zelf gaan vragen of er sprake is of zal zijn van sloop en nieuwbouw. Wie daar onterecht ‘nee’ invult, zal eventuele vergoedingen wel moeten terugbetalen. De IMG schrijft dat mensen die nu wel een vergoeding hebben ontvangen hier mogelijk schenkbelasting over moeten betalen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen
menu