Tbc-kliniek voller met vluchtelingen

Beatrixoord in Haren.

Het aantal patiënten met tbc is vorig jaar iets gestegen. Nederlands grootste tbc-kliniek in Beatrixoord in Haren kreeg 15 procent meer patiënten.

Tuberculose (tbc) komt nog maar zelden voor onder autochtone Nederlanders. Maar het heerst nog wel in veel ontwikkelingslanden. Door de stijging van het aantal asielzoekers zijn er daardoor vorig jaar ook meer tbc-patiënten het land binnengekomen. Het gaat vooral om Eritreërs, Somaliërs en Marokkanen die de ziekteverwekkende bacterie in het buitenland hebben opgelopen. De tbc werd bij hen ontdekt voordat ze iemand anders in Nederland konden besmetten.

Syrië geen risicoland

Het aantal patiënten in Nederland daalde de laatste jaren gestaag tot 814 mensen in 2014. Vorig jaar steeg het weer tot 867 patiënten met tbc. Driekwart van hen kwam uit het buitenland.

Bij binnenkomst in Nederland worden vluchtelingen uit risicolanden onderzocht op tbc met een röntgenfoto. Bij Syriërs en andere vluchtelingen uit die regio is dat niet nodig, omdat er onder Syriërs net zo weinig tbc heerst als onder Nederlanders.

Haren

Als bij vluchtelingen tbc wordt ontdekt, wordt het merendeel opgenomen in Haren, en een kleiner deel in Dekkerswald bij Nijmegen. Jaarlijks neemt Haren zo’n honderd patiënten op, vorig jaar dus iets meer. Ze gaan eerst in isolatie om te voorkomen dat ze anderen kunnen besmetten. Pas als zeker is dat de tbc niet besmettelijk is, komen ze uit isolatie.

Longarts Wiel de Lange van het tbc-centrum van het UMCG benadrukt dat er in Nederland een goed werkend systeem is om tbc op tijd te ontdekken en verspreiding te voorkomen. De GGD’s, de medische zorg in asielzoekerscentra, huisartsen en longartsen werken volgens hem goed samen.

Resistentie

Internationaal is vooral de stijging van het aantal tbc-patiënten met een resistente vorm van de ziekte een probleem. Tbc wordt bestreden met antibiotica, maar er zijn meer vormen van tbc die ongevoelig zijn voor veel gebruikte antibiotica, of soms zelfs ongevoelig voor alle antibiotica. In Nederland was resistente tbc vorig jaar eigenlijk geen probleem, zegt De Lange. Internationaal gezien wel.

Directeur Kitty van Weezenbeek van het KNCV Tuberculosefonds wijst erop dat internationale hulp om tbc in het buitenland te bestrijden ook voor Nederland van belang is. Wereldwijd lopen 9 miljoen mensen per jaar tuberculose op. Van hen sterven er 1,5 miljoen. Van Weezenbeek: ,,Er sterven meer mensen aan tbc dan aan hiv en ebola. Het is een schande dat een ziekte die zo goed te behandelen is zo veel mensenlevens kost.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu