'Te strenge' carbidregels van tafel

De meeste raadsleden in Westerwolde willen niets weten van het voorstel van B en W om de regels voor het carbidschieten strenger te maken. Foto: Huisman Media

De meeste gemeenteraadsleden in Westerwolde willen absoluut niet dat de regels voor het carbidschieten nog strenger worden.

Ze willen dat de huidige regels zoals die in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan, worden gehandhaafd. ,,Om dat voor elkaar te krijgen, zullen we bij de eerst volgende raadsvergadering een amendement indienen’’, zegt Paul Timmermans, raadslid namens Lijst Timmermans.

Het carbidschieten kent een grote traditie in Westerwolde. Op oudejaarsdag klinken op veel plekken de luide knallen. De regels voor het carbidschieten staan in de APV. Het college van burgemeester en wethouders wil die regels in een nieuw vast te stellen APV aanscherpen.

Dat zou onder meer betekenen dat met ingang van volgend jaar op oudejaarsdag nog maar tot 18.00 uur geschoten mag worden en niet meer ‘s avonds en dat alleen nog maar melkbussen- of containers gebruikt mogen worden en geen gasflessen.

Geen signalen van overlast

De meerderheid in de gemeenteraad vindt die aanscherping te ver gaan. ,,In de afgelopen jaren zijn de regels al steeds strenger geworden, dat moet niet verder gaan’’, zegt Timmermans. ,,Ook omdat wij geen signalen van overlast krijgen. En als die er zijn, valt er altijd met de carbidschutters te praten.’’

Andere fracties in de raad krijgen ook geen signalen over overlast en willen ook niet die strengere regels. ,,Daarmee ontneem je mensen in ons gebied veel plezier’’, stelt Pieter Dinkla (VVD). ,,Het wordt op deze manier wel heel moeilijk om nog van deze traditie te genieten’’, vindt CDA’er Harm Jan Kuper.

Burgemeester Jaap Velema zegt dat er wel klachten over overlast zijn binnengekomen in de afgelopen jaren. ,,Vandaar ons voorstel voor een aanscherping van de regels zodat deze traditie draagvlak houdt en nog lang kan blijven. Want let wel, dat willen wij ook. Ik heb de geluiden vanuit de gemeenteraad gehoord en wil op basis daarvan nog eens naar ons voornemen voor het aanscherpen kijken. Als de raad die aanscherping in het geheel niet wil, blijft alles bij het oude. De gemeenteraad beslist.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu