'Te weinig grip op bed-bad-broodbewoners in Groningen door gebrek aan informatie'

De 'bed bad brood'-opvang in Groningen, één van de vijf Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen in het land. Ook Emmen haakt nu aan bij dit landelijke proefproject. Foto: Archief DvhN

Stichting INLIA heeft volgens bronnen binnen de gemeente Groningen jarenlang slecht inzicht gegeven in de achtergronden van de circa 300 uitgeprocedeerde asielzoekers die de stichting opvangt. Van hen heeft een deel een criminele achtergrond. Pas sinds april gaat het volgens de gemeente Groningen beter met de informatievoorziening.

De uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven in het oude Formule 1 hotel en op een slaapboot in het Eemskanaal. Daarnaast zitten zo’n zestig personen buiten de centrale opvang op privé-adressen in de stad. Volgens verschillende bronnen binnen de gemeente heeft tien procent van deze groep een (licht) criminele achtergrond.

Uit een inventarisatie – in bezit van deze krant - komt naar voren dat 32 personen in de opvang het voorjaar van 2019 een veiligheidsrisico vormden. Het gaat om zedendelinquenten, mensen met locatieverboden, relatief veel diefstal, verbale agressie en gewelddadig gedrag. Het aantal wisselt telkens omdat de in- en uitstroom ook steeds verandert.

De gemeente wilde de afgelopen jaren meer en beter inzicht in wie er precies in de opvang verblijft, maar die informatie wilde INLIA vanwege de privacy tot voor kort niet geven.

Screening nauwelijks mogelijk

De stichting doet de eerste intake van asielzoekers maar kan niet in de medische dossiers kijken, noch in politie- en justitiesystemen. De politie kan een screening doen naar eventuele criminele antecedenten. Maar dan moet de politie wel beschikken over de namen van de personen in de opvang en die kreeg de gemeente niet of nauwelijks van INLIA, zo stellen meerdere bronnen.

De stichting is volgens een gemeentelijke beschikking uit 2018 wel verplicht maandelijks ‘geactualiseerde lijsten van bewoners die in de voorziening verblijven’ te geven.

'AVG staat in de weg'

INLIA deed dat volgens directeur John van Tilborg niet omdat de gemeente informatie niet mag delen met derden volgens de privacywetgeving. ,,Daarom zijn wij voorzichtig met het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens. Veiligheid is bij ons echt een primaire taak, maar de AVG staat dat in de weg.’’

De gemeente stelt in een reactie dat de informatieverstrekking sinds 1 april sterk verbeterd is door de invoering van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening. Sindsdien is de bed-bad-broodvoorziening een rijksproef.

,,Wij ontvangen nu maandelijks overzichten van de bezetting en uitstroom en wekelijks een overzicht van de instroom. Die nieuwe mensen worden gescreend op de toelatingscriteria’’, aldus een woordvoerder. Ondanks de verbeteringen heeft de gemeente nog altijd nauwelijks zicht op de ongeveer zestig privé-adressen van INLIA.

De gemeente is nog bezig met de verdere invulling van de voorziening, samen met de Dienst Terugkeer en Vertrek, IND en INLIA. In het najaar wordt dat uitvoeringsplan voorgelegd aan college en raad.

In dat plan staan zes 'ontwikkelopgaven', waaronder 'personen met een (zwaar) strafblad en/of zwaar inreisverbod na beoordeling opvang te bieden gericht op terugkeer'. Dat gebeurt nu niet of zelden, uitgeprocedeerde asielzoekers in de opvang worden niet of nauwelijks uitgezet. Ook kan de burgemeester voortaan besluiten over toegang en verblijf in de LVV.

INLIA doet aangifte van bedreiging

Stichting INLIA deed onlangs aangifte van bedreiging en haatmail. ,,Het dreigement was zo ernstig dat wij aangifte hebben gedaan”, zegt directeur John van Tilborg. De politie doet op dit moment onderzoek naar de herkomst van de aantijgingen.

Eerder was de stichting doelwit van verzet tegen de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. In april hing het Identitair Verzet, een nationalistische actiegroep, een spandoek op bij de boot aan het Eemskanaal. Of de bedreigingen nu ook uit deze hoek komen wil de politie niet bevestigen. Het OM heeft de zaak nu onder haar hoede.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu