Inspectie Justitie en Veiligheid presenteert rapport over aanpak van lastige asielzoekers: 'Veel verbeterd maar COA-personeel nog te weinig toegerust om de problematiek goed de baas te kunnen'

COA-personeel in reguliere azc’s is te weinig toegerust op de omgang met lastige asielzoekers die verslavings- en psychische problemen hebben.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol wil onder meer met een betere toegang tot reguliere zorg voor asielzoekers de veiligheid n azc's verbeteren

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol wil onder meer met een betere toegang tot reguliere zorg voor asielzoekers de veiligheid n azc's verbeteren Foto: Huisman Media

Dat stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een dinsdag verschenen rapport. Daarin staan uitkomsten van het onderzoek naar de wijze waarop in Nederland door asielzoekers veroorzaakte overlast wordt aangepakt.

De inspectie constateert dat wat betreft veel is verbeterd. Zo houden zogenoemde ketenmariniers zich fulltime bezig met de aanpak. Ook is er een Top X-lijst met de grootste raddraaiers.

De inspectie stelt ook dat de handhaving- en toezichtlocatie (htl) in Hoogeveen, waar notoire lastpakken verblijven, goed functioneert. Dat geldt ook voor de speciale locaties voor overlast gevende minderjarige asielzoekers.

Ondersteuning bij complexe problemen sluit te weinig aan

Maar op deze locaties is geen plek voor alle probleemveroorzakers, die vaak verslavings- en psychische problemen hebben. In reguliere azc’s verblijven ze ook. En daar zijn de COA-medewerkers, zo stelt het rapport, getraind in de opvang/begeleiding van vluchtelingen maar nog te weinig in het begeleiden van overlastgevers met verslavings- en psychische problemen. Ook hebben ze niet de bevoegheden altijd adequaat op te treden.

,,De medewerkers kunnen weliswaar een verslavings- en/of een gedragswetenschapper consulteren maar deze ondersteuning sluit te weinig aan bij de complexiteit en ernst van de problematiek’’, aldus de Inspectie. Dit alles komt de veiligheid in azc’s niet ten goede.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) noemt het in een reactie op het rapport zorgelijk dat ‘de ernst van de verslavings- en psychiatrische problematiek ertoe leidt dat asielzoekers niet altijd veilig kunnen worden opgevangen.’ Om dat te veranderen, wil ze onder meer regelen dat reguliere zorg (denk aan jeugdzorg) beter en sneller toegankelijker wordt voor asielzoekers met psychische problemen.

Bij de overlastgevers gaat het om enkele honderden personen, op een totaal van 27500 asielzoekers Velen komen uit Noord-Afrika. Ter Apel, dat het grootste azc heeft, is een van de dorpen waar ze overlast veroorzaken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu