Techgigant Google helpt om de Groningse streektaal spelenderwijs Van Old noar Jong te brengen

Cobi Koolhof (links) uit Zandweer wordt geïnterviewd door Goos Gosling-Slotegraaf (rechts). Martijn Bartelds (midden) neemt het gesprek op. foto archief dvhn/jan zeeman

Google stopt 30.000 euro in het project 'Van Old noar Jong' van het Centrum Groninger Taal & Cultuur en de Rijksuniversiteit Groningen. Onder leiding van hoogleraar Martijn Wieling wordt een digitale onderwijsgame ontwikkeld waarmee jongeren spelenderwijs vertrouwd raken met het Gronings.

Dorpsbelangen Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil vroeg het Centrum Groninger Taal & Cultuur (GCTC) de mogelijkheden te onderzoeken om het Gronings spreken bij kinderen te stimuleren. Daaruit is de onderwijsgame Van Old noar Jong ontstaan. Met dit spel komen basisschoolkinderen op een moderne en laagdrempelige manier in contact met het Gronings.

De afgelopen maanden is een eerste versie van het onderwijsspel ontwikkeld. Het luisterdeel van de applicatie, door leerlingen Game Architecture & Design van het Alfa College, is zo goed als klaar. Met het geld van Google, afkomstig uit het Community Grants Programma van Google Eemshaven, kan het spel worden afgemaakt.

Komend schooljaar test in Zandweer

Martijn Wieling, bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, verwacht dat Van Old noar Jong in het schooljaar 2020/2021 voor zo'n 20 basisscholen in de provincie beschikbaar is.

,,Gesteld dat de gift van Google toereikend is en de ontwikkelaar van het spel voldoende tijd kan maken om de game af te maken, hoop ik het spel komend schooljaar, 2019/2020 al in Zandeweer te kunnen testen.''

Wieling roept dorpsverenigingen met hart voor streektaal op om zich bij het Centrum Groninger Taal & Cultuur te melden. Naar het voorbeeld van Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil worden daar dan interviews afgenomen. De geïnterviewden kunnen zelf aangeven welke woorden ze door willen geven aan de volgende generatie.

Voorgelezen door geïnterviewde streektaalsprekers

Voor het weergeven van de populairste woorden, in Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil waren dat 'kopstubber' en 'bragel', worden korte verhaaltjes geschreven. Deze verhaaltjes worden dan weer voorgelezen door de geïnterviewde streektaalsprekers. Zowel de geschreven als de gesproken teksten worden in de onderwijsgame gebruikt.

Het Community Grants Programma van Google Eemshaven ondersteunt lokale initiatieven die zich richten op educatie, techniek, duurzaamheid en het vergroten van de participatie van lokale inwoners.

De Rijksuniversiteit Groningen en de het Huis van de Groninger Cultuur (de belangrijkste provinciale organisatie voor Groningse taal en cultuur) werken onder de noemer Centrum Groninger Taal & Cultuur sinds 2016 samen op het terrein van onderwijs in, promotie van en onderzoek naar Gronings immaterieel erfgoed. De missie van het CGTC is het starten en faciliteren van activiteiten op het gebied van taal, cultuur en identiteit.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu