Technasium-leerlingen aan de slag voor waterschap Noorderzijlvest, krijgen opdracht vissenhotel te ontwerpen voor Paterswoldsemeer

Technasium-leerlingen brengen een 'werkbezoek' aan het Paterswoldsemeer. Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Ruim tweehonderd tweedejaars Technasium-leerlingen van RSG De Borgen, het Praedinius Gymnasium en het Stadslyceum krijgen een bijzondere opdracht van waterschap Noorderzijlvest. De leerlingen zijn uitgedaagd om een vissenhotel - een kunstmatige schuil- en paaiplaats voor vissen en kleine waterbeestjes - te ontwerpen voor het Paterswoldsemeer.

Voordat ze gaan bouwen, is het de bedoeling om de leerlingen onderzoek te laten doen naar ecologie van de omgeving. Ook moeten ze nadenken over een manier om het vissenhotel bekendheid te geven en zichtbaar te maken in het gebied. Een vakjury van het waterschap beoordeelt de ontwerpen op haalbaarheid, duurzaamheid en originaliteit. De beste ontwerpen worden ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Het aanbrengen van vissenhotels in het Paterswoldsemeer is één van de maatregelen die het waterschap neemt om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat het meer te weinig schuilplaatsen en paaiplekken biedt aan vissen en kleine waterdieren. Door bijvoorbeeld de oevers natuurvriendelijker te maken, wordt het leefgebied aantrekkelijker en het water van betere kwaliteit. Het waterschap legt hier zes hectare van aan, zodat er meer ruimte is voor waterplanten.

Extra schuilplekken

Daarnaast worden er extra schuilplekken en paaiplekken gecreëerd door vissenbossen en -hotels aan te leggen onder of nabij de steigers aan de oostzijde van het meer. Met de opdracht voor de Technasium-leerlingen hoopt het waterschap op mooie ontwerpen en tegelijkertijd ook het bewustzijn van waterthema’s onder jongeren te vergroten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu