Tegenstanders Windpark N33 bijeen

Tegenstanders van Windpark N33 houden in Meeden een grote informatiebijeenkomst voor alle inwoners van Veendam, Menterwolde en Oldambt.

Het is de eerste grote samenkomst voor de inwoners van de drie gemeenten op wier grondgebied een windpark staat gepland.

,,Er gebeurt van alles. Emoties lopen op. Maar wat speelt er precies. Mensen weten te weinig, vooral over de rol die ze zelf kunnen hebben’’, zegt Lies Zondag, voorzitter van de Stichting Tegenwind N33.

De bijeenkomst is donderdag 24 maart in het dorpshuis in Meeden en komt in de plaats van een avond die gepland stond in Scheemda. ,,We hebben met verschillende organisaties in de gemeenten overleg gehad en vonden één gezamenlijke bijeenkomst voor het hele gebied meer op z’n plaats. Misschien is het een aanzet naar meer. We wachten de respons af.’’

Juridische onderbouwing
Er worden drie presentaties gehouden. Centraal staat volgende week donderdagavond de vraag hoe inwoners hun verzet tegen Windpark N33 juridisch kunnen onderbouwen. Zondag: ,,Er zijn mogelijkheden voor gratis juridische bijstand. We hebben de steun ingeroepen van advocatenkantoor Li en van Wieringen dat ook de belangen vertegenwoordigt van actiegroepen in Drenthe.’’

De bijeenkomst wordt gehouden door Stichting Platform Tegenwind N33, Storm Meeden en Tegenwind Veenkoloniën. De Alliantie tegen Windpark N33 (een samenwerkingsverband van Dorpsvereniging Scheemda, Dorpsverenigng ’t Waar-Nieuw Scheemda, Vereniging Dorpsbelangen Westerlee, Stichting Oldambt Windmolenvrij, Dorpenbeheerteam De Ommelandercompagnie en Dorpscoöperatie Meeden) beslist vanavond over actieve deelname aan de bijeenkomst.

Zondag: ,,De avond staat niet alleen in het teken van verzet. We presenteren ook een alternatief plan, Zonkoloniën. De Vereniging van Bedrijven De Kanaalstreek (VVBK) en initiefnemers uit Meeden hebben contrete plannen voor een zonnepark dat dient als volwaardige vervanging van het windpark.’’ In het Drentse Mondengebied zou het solarpark een plek kunnen krijgen op 150 hectare grond. Zondag: ,,Minister Kamp mag dan gezegd hebben geen ruimte te zien voor alternatieven, dat belet ons niet om toch door te gaan. Geef mensen de keus. Kom met middelen die acceptabel zijn voor dit gebied. Het gaat om een breed gedragen zonnepark en een windpark waar ontzettend veel weerzin tegen is.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu