Tegenwind N33 doet laatste juridische poging om windpark bij Meeden en Veendam tegen te houden

Stichting Platform Tegenwind N33 klopt opnieuw aan bij de Raad van State. Foto: Archief Huisman Media

Stichting Platform Tegenwind N33 doet nog een ultieme juridische poging om windpark N33 tegen te houden. Opnieuw klopt de stichting aan bij de Raad van State.

Het beton voor de fundamenten van de 35 turbines bij Meeden en Veendam is gestort, maar Platform Tegenwind N33 geeft niet op. ,,We willen dat de Raad van State nog eens goed naar de procedure kijkt. Onze jurist van DOKK Advocaten ziet mogelijkheden om de bouw van het windpark te vertragen en misschien zelfs tegen te houden. We zullen zien hoe het loopt’’, zegt een woordvoerder van Tegenwind N33.

Hoe zit het met PAS en PFAS?

De hoogste bestuursrechter oordeelde een jaar geleden dat Windpark N33 mag worden gebouwd. Tegenstanders hebben het recht om binnen een jaar een herzieningsverzoek in te dienen. Het verzoek richt zich op de gang van zaken bij de subsidieverstrekking, de nieuwe wetgeving rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en PFAS. Bij dat laatste wordt in projecten het gebruik van stoffen die belastend zijn voor het milieu, getoetst.

‘Het blijft koffiedik kijken’

Ook wil de advocaat dat nog eens gekeken wordt naar recente bodemonderzoeken en of inspraakregels goed zijn toegepast. Tegenwind N33 heeft geen idee wat de uitkomst van het herzieningsverzoek zal zijn. ,,Het blijft koffiedik kijken.’’ De Raad van State moet zich uitspreken of het verzoek aan alle eisen voldoet, waarna het inhoudelijk beoordeeld kan worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu