Tegenwind Veenkoloniën roept Tweede Kamer op: Kies voor zon in plaats van wind

Angstbeeld in de Veenkoloniën, windmolens. Dit is het windpark Delfzijl. Foto: Archief DvhN

Opnieuw doet Tegenwind Veenkoloniën een oproep aan de leden van de Tweede Kamer en aan het kabinet een dringende oproep om af te zien van de vestiging van windparken in de Drents-Groningse Veenkoloniën. Tegelijkertijd pleit de werkgroep voor de aanleg van zonneparken.

Volgens Tegenwind is de noodzaak om windparken in de Veenkoloniën aan te leggen weggevallen.