Tekort toekomstige gemeente Eemsdelta nog groter dan al verwacht werd: 6,1 miljoen euro in 2021, 9,5 miljoen in 2025

Gerard Beukema. Foto: Archief Duncan Wijting

De financiële toekomst van de toekomstige gemeente Eemsdelta ziet er nog minder rooskleurig uit dan al verwacht werd. Dat heeft voorzitter Gerard Beukema van de Stuurgroep Herindeling Eemsdelta vrijdag bekendgemaakt.

Het in april verwachte tekort van 5,7 miljoen euro loopt door nieuwe ontwikkelingen verder op van 6,1 miljoen euro in 2021 naar 9,5 miljoen euro in 2025.

Deze tekorten staan volgens Beukema voor het leeuwendeel los van de herindeling. Ze worden vooral veroorzaakt door de oplopende financiële nadelen in het sociaal domein, het gevolg van opgelegde kortingen vanuit het Rijk en een steeds verder toenemende en steeds complexere hulpvraag.

Rijksbesluiten zoals het abonnementstarief voor de Wmo zorgen er bovendien voor dat de inkomsten afnemen en het zorggebruik toeneemt.

Herziening verdeelmodel gemeentefonds

Mogelijk ontstaat ook nog een fors nadeel door de herziening van het verdeelmodel van het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. Door de nu voorziene herverdeling van deze middelen zullen met name kleinere gemeenten een lagere bijdrage ontvangen. Dit treft ook de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Coronacrisis

Ook de coronacrisis heeft grote impact op de financiële positie van de gemeenten. Hierdoor zal bijvoorbeeld het aantal mensen met een uitkering toenemen.

De aanspraak op het minimabeleid, begeleide participatie en daarmee gepaard gaande uitvoeringskosten zullen oplopen. Hierbij is het nog onzeker in welke mate het Rijk gemeenten zal compenseren voor de tekorten die dit met zich meebrengt.

De Stuurgroep Herindeling Eemsdelta presenteert het financieel perspectief van de nieuwe gemeente Eemsdelta donderdag 24 juni aan de Raadsklankbordgroep (RKBG). De gemeente Eemsdelta ontstaat in 2021 uit samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Nieuws

Meest gelezen

menu