Bewoners Winsumermeeden leggen zich niet neer bij weigeren glasvezelkabel

Volgens een woordvoerder van Rodin is het simpelweg onbetaalbaar om de hele provincie via glasvezel te ontsluiten. Foto: Archief Rens Hooyenga

Bewoners van Winsumermeeden, ten zuiden van Winsum, willen een glasvezelkabel naar hun woning voor snel internet. Zij houden vol dat dit is toegezegd door Rodin Broadband BV, het bedrijf uit Hoogkerk dat in buitengebieden het netwerk aanlegt.

Enige tijd geleden schreven zij zich in voor deelname aan het project Snel Internet in de provincie Groningen. Onlangs kregen zij van Rodin te horen dat ze een straalverbinding krijgen in plaats van een glasvezelkabel in de woning.

,,We gaan daar niet mee akkoord’’, zegt Annemieke Galema. ,,Rodin heeft ons glasvezel beloofd. Wij denken dat met het alsmaar toenemende internetverkeer glasvezel in de toekomst meer mogelijkheden biedt. Wij hebben vernomen dat het bedrijf om financiële redenen de toezegging intrekt.’’

‘Helaas geen glasvezel op sommige adressen’

Volgens een woordvoerder van Rodin klopt dat laatste. ,,Bij sommige bewoners ligt een getekend rapport, waarin sprake is van een glasvezelverbinding. Maar nadat het project Snel Internet Groningen eind 2019 pas op de plaats moest maken, is er een nieuwe afweging gemaakt met betrekking tot de totale projectkosten. Daarbij ging het om de balans tussen glas en draadloos. Op basis daarvan zijn nieuwe keuzes gemaakt, waardoor sommige mensen helaas geen glasvezel meer geleverd kunnen krijgen.’’

Rodin kondigt aan dat er in Garnwerd een soort wijkcentrale komt, waar ook woningen in Winsumermeeden met een straalverbinding aan worden gekoppeld. Mensen krijgen een kastje aan de woning. ,,Als we dit geweten hadden, waren we hier nooit ingestapt’’, zegt Galema. Rodin begrijpt de teleurstelling, maar wijst op drie mogelijkheden: alsnog ‘draadloos’ accepteren, het contract opzeggen of met behoorlijke meerkosten glasvezel laten aanleggen.

‘Simpelweg onbetaalbaar’

Rodin stelt dat van meet af aan het uitgangspunt was om snel internet te realiseren met behulp van een zogeheten hybride netwerk: glasvezel waar dat kan en een draadloze verbinding waar glasvezel te duur is om aan te leggen. ,,Binnen het beschikbare budget is het simpelweg onbetaalbaar om de hele provincie via glasvezel te ontsluiten. Helaas is dit in een aantal gevallen niet goed gecommuniceerd. Dat had niet zo moeten gebeuren en daarvoor bieden wij onze excuses aan.’’

De inwoners balen ervan dat ze maandenlang niets hebben gehoord. Galema: ,,Zeker in deze coronatijd merk je hoe belangrijk snel internet is. We hebben een gezin en werken thuis. We hebben een slechte verbinding. Eigenlijk is het op dit moment niet te doen.’’

Technische en organisatorische tegenslagen

In een brief aan de inwoners van Winsumermeeden biedt Rodin ook daarvoor excuses aan. Het bedrijf wijt de lange radiostilte aan technische en organisatorische tegenslagen in 2019. Daarnaast blijkt de aanleg van glasvezel naar het centrale punt in Garnwerd erg gecompliceerd, aldus een brief aan de inwoners.

,,Het Reitdiepgebied is een kwetsbaar en beschermd landschap. We trekken een kabel onder het Reitdiep door. Het aanvragen van vergunningen en het verkrijgen van toestemming vergt meer tijd dan verwacht.’’ Begin dit jaar wilde het bedrijf enkele bijeenkomsten organiseren om persoonlijk uitleg te komen geven, toen de coronacrisis uitbrak. ,,Vervolgens hebben we bewoners gebeld die hiermee te maken krijgen. Een aantal mensen ging niet akkoord met een draadloze verbinding.’’

Lening van 30 miljoen euro

Rodin krijgt van de provincie een lening van 30 miljoen euro om afgelegen adressen bij buurtschappen, dorpen en grote plaatsen van het digitale karrenpad te halen. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de Economic Board Groningen (EBG) doen daar ieder een subsidie van 5 miljoen bij. Voorwaarde is dat het bevingsgebied als eerste wordt aangepakt.

Binnen de regeling Snel Internet Provincie Groningen komen 14.000 adressen in aanmerking voor een gratis aansluiting. Kabelnoord biedt in overleg met de aanlegger van het netwerk de inwoners een internetpakket aan. Volgens de planning moet Rodin in 2021 klaar zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu