TenneT kan door met aanleg 380 kV 'stroomsnelweg', laatste beroepen van tafel

Wintrackmasten in de buurt van Bleiswijk. Hetzelfde type wordt ook gebruikt voor de 380 KV-verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Foto: TenneT

TenneT kan door met de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Hoogkerk. De Raad van State veegde woensdag de laatste beroepen van tegenstanders van tafel.

Landschapsorganisaties, waaronder Natuur- en Milieufederatie Groningen en Het Groninger Landschap, alsmede een aantal individuele burgers, hadden bezwaar gemaakt tegen het inpassingsplan, dat onvoldoende uitgewerkt zou zijn. Ook het gewijzigde plan, opgesteld na eerdere protesten, bleek niet naar de zin. Het hoogste gerechtsorgaan oordeelde deze week dat het rijk met de laatste aanpassingen wel aan haar verplichtingen voldoet.

Gordijn van draden

De dik veertig kilometer lange ‘stroomsnelweg’ tussen Eemshaven en Hoogkerk staat straks volgens de tegenstanders als ‘een gordijn’ van draden in het Groninger landschap en loopt door kwetsbare weidevogelgebieden. De maatregelen om de schade voor natuur, milieu en omgeving zo veel mogelijk te beperken worden als zwaar onvoldoende gezien.

De uitspraak van de Raad van State betekent echter dat energietransporteur door kan met de aanleg. De voorbereidende werkzaamheden waren reeds begonnen. Ook daartegen was protest aangetekend.

Grootste meterkast van Nederland

TenneT is tevens bezig schakelstation Vierverlaten bij Hoogkerk fors uit te breiden. Het knooppunt wordt straks de grootste meterkast van Nederland.

De daadwerkelijke bouw van de 380 kV begon april dit jaar reeds. De verbinding moet in 2023 klaar zijn en vervangt de bestaande 220 kV-lijn. De Eemshaven wordt steeds belangrijker als energieknooppunt en de verouderde stroomlijn, aangelegd in de jaren zeventig, heeft onvoldoende transportcapaciteit om aan de groeiende vraag te voldoen.

Funderingen al gereed

De funderingen van de nieuwe Wintrack-masten zijn op een aantal plaatsen al gereed. TenneT verwacht begin september in de omgeving van Vierverlaten de eerste mastpylonen te plaatsen. Het landschapsprogramma moet uiterlijk in 2028 gerealiseerd zijn.

Nieuws

Meest gelezen

menu