Grond in Ter Apelkanaal in zomer bouwrijp gemaakt voor nieuw hoogspanningsstation

De energie van zonneparken kan door het hoogspanningsstation beter worden afgevoerd.

De energie van zonneparken kan door het hoogspanningsstation beter worden afgevoerd. Foto: Archief/Venema Media

Op het bedrijventerrein Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal begint TenneT deze zomer met het bouwrijp maken van grond voor een nieuw hoogspanningsstation.

,,In de afgelopen periode hebben we op de betreffende grond al een aantal bomen verwijderd en een schuurtje’’, aldus woordvoerder Matthijs Coops van TenneT. ,,Deze zomer gaan we er echt mee aan de slag’’. De bouw van het station zelf start in het begin van 2024. In 2026 moet het gereed en operationeel zijn.

 

Vergunningen

Een jaar of drie geleden maakte hoogspanningsnetbeheerder TenneT bekend een nieuw station te willen bouwen in Ter Apelkanaal. Vervolgens startte een traject van onder meer vergunningen aanvragen en overleg met omwonenden.

Het nieuwe station moet mede mogelijk maken dat de toenemende hoeveelheid opgewekte energie in de regio van bijvoorbeeld zonneparken beter naar het netwerk wordt gebracht. Het net heeft daar nu onvoldoende capaciteit voor.

 

Om het tekort voor heel Noordoost-Nederland weg te werken, worden ook in Drenthe twee nieuwe hoogspanningsstations gebouwd. Eentje bij Veenoord en eentje bij Wijster.

De behoefte aan het Tennet-station is groot. In de gemeente Westerwolde liggen plannen voor enkele grote zonneparken die veel energie opwekken.