Tennet, Enexis en Liander zoeken enkele honderden personeelsleden in Groningen, Friesland en Drenthe

Netbeheerders Tennet, Liander en Enexis zoeken honderden medewerkers in Groningen, Drenthe en Friesland. De komende tien jaar investeren ze voor ruim twee miljard euro in het elektriciteitsnetwerk in het Noorden.

Tennet legt een 380 kV-lijn aan tussen Eemshaven en Hoogkerk en werkt aan de ombouw van hoogspanningsstations.

Tennet legt een 380 kV-lijn aan tussen Eemshaven en Hoogkerk en werkt aan de ombouw van hoogspanningsstations. Tennet

De exacte aantallen per provincie zijn niet exact aan te geven, maar de drie netbeheerders hebben een paar honderd vacatures samen. De behoefte aan personeel in heel Nederland is nog vele malen groter. Alleen TenneT al, verantwoordelijk voor de hoogspanningsverbindingen in ons land, zoekt de komende drie jaar in totaal 450 technici. In Duitsland, waar het bedrijf ook projecten heeft, zijn nog eens 550 vacatures.

Snel toenemende aanbod aan wind- en zonneparken

Het tekort aan technisch personeel in Nederland is al jaren schrijnend. De netbeheerders lopen daar nu tegenaan. In de drie noordelijke provincies worden de komende jaren op tientallen locaties hoog-, midden- en laagspanningstations aangepast of uitgebreid, alsmede een aantal elektriciteitstrajecten. Een gevolg van het snel toenemende aanbod aan wind- en zonneparken en de groei van de Eemshaven als energieknooppunt.

De schreeuw om personeel staat bijna haaks op de oproep van vakbond CNV vorige week om tientallen miljoenen in de noordelijke economie te steken omdat Groningen, Friesland en Drenthe onevenredig hard worden getroffen en het banenverlies in de regio hard oploopt.

Mensen met een elektrotechnische achtergrond

Jorrit de Jong, woordvoerder van TenneT: ,,Het is voor ons echter een uitdaging om aan personeel te komen. We zoeken mensen met een elektrotechnische achtergrond op mbo- en hbo-niveau. De hele technische sector werkt er ook hard aan om het gat te vullen. We zoeken bijvoorbeeld de bedrijven op die personeel moeten ontslaan als gevolg van de coronacrisis. Die kunnen wellicht bij ons aan het werk na een omscholing. Daarvoor hebben we een mbo traineeship in de hoogspanning ontwikkeld. Een recent voorbeeld is een lichttechnicus, die op festivals en evenementen werkte en nu een tweejarige opleiding bij ons volgt tot hoogspanningstechnicus.’’

Tekort aan personeel was niet eerder zo groot

Enexis Netbeheer legt de midden- en laagspanningsnetten aan. Het tekort aan technisch personeel is mede een gevolg van een grote uitstroom van pensioengerechtigde werknemers de voorbije jaren. Daarentegen neemt het werkpakket enorm toe.

De vraag bij Liander is even nijpend. De netbeheerder gaat in Friesland de komende jaren dertig nieuwe verdeelstations bouwen en veertig stations uitbreiden. Het bedrijf heeft in die provincie tientallen vacatures openstaan. De netbeheerder zoekt landelijk een paar honderd mensen.

Liander-woordvoerder Peter Hofland zegt dat het bedrijf zich onder meer focust op statushouders en hoopt mensen uit sectoren waar de werkgelegenheid nu afneemt een baan te kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld van KLM of Tata. ,,De nood is zo hoog dat de baanzekerheid in de technische sector voor de komende decennia is gegarandeerd.’’

De ‘explosie’ aan wind- en zonneparken is een gevolg van het vorig jaar afgesloten klimaatakkoord, waarbij een CO2-reductie van 49 procent voor 2030 is afgesproken en voor 2050 zelfs 95 procent. De subsidie voor duurzame energie stimuleert tot ontwikkeling van lokale wind- en zonneparken. De drie netbeheerders hebben de verplichting om alle parken aan te sluiten.

De verwachting is dat de energiebehoefte, als ook de industrie afschakelt van fossiele brandstoffen, na 2030 verdubbelt. Zowel Tennet, Liander als Enexis investeert de komende tien jaar daarom fors in de infrastructuur, maar het werk groeit sneller dan de uitvoeringscapaciteit en als dat niet opgelost wordt, komen de gemaakte afspraken in gevaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu