De overlast in Ter Apel van veiligelanders moet hoog op de prioriteitenlijst van de politie blijven staan, vinden burgemeester en wethouders van Westerwolde

De komende jaren moet de politie in Westerwolde de hoogste aandacht blijven geven aan de overlast en winkeldiefstallen in Ter Apel.

Als het aan B en W van Westerwolde ligt, blijft 'Ter Apel' nog jaren hoog op de politielijst staan

Als het aan B en W van Westerwolde ligt, blijft 'Ter Apel' nog jaren hoog op de politielijst staan Foto: Huisman Media

Dat vinden burgemeester en wethouders van Westerwolde.

Zij stellen de gemeenteraad dan ook voor om ‘Ter Apel’ hoog op het zogenoemde prioriteitenlijstje 2022-2024 voor de politie te zetten. Daarop staan de zaken waarvan de gemeente vindt dat de politie er extra aandacht aan moet schenken. Elke gemeente kan zo’n lijst maken. Op de Westerwoldse lijstjes van de afgelopen jaren stond Ter Apel ook steeds bovenaan.

Politiebureau

De overlast in het grensdorp is er al jaren en wordt vooral veroorzaakt door een kleine groep bewoners van het asielcentrum, veiligelanders met name. Er zijn diverse maatregelen genomen om de overlast terug te dringen. Zo zijn er meer agenten in het dorp en wordt het politiebureau binnen afzienbare tijd weer volwaardig gemaakt. Iets waar de gemeenteraad enkele jaren geleden nadrukkelijk op hamerde. Ook heeft het rijk zogenoemde ketenmariniers aangesteld die zich met de bestrijding van de overlast bezighouden.

..Ondanks alle maatregelen en aandacht blijft het aantal winkeldiefstallen en de overlast binnen de bebouwde kom van Ter Apel te hoog’’, schrijven B en W aan de gemeenteraad. ,,Blijvende aandacht is nodig.’’ Ze benadrukken wel dat ‘de rest van Westerwolde,’ waar het om de politie-inzet gaat, niet mag achterblijven.

Ultieme doel

Het ultieme doel van de gemeentebestuurders is overigens dat Veiligelanders elders in het land worden opgevangen waardoor de druk op Ter Apel afneemt. Maar geen gemeente heeft zich nog voor die opvang aangeboden.

Woninginbraken, drank- en drugsgebruik door met name jongeren, (huiselijk) geweld, cybercrime an witwassen zijn andere zaken die B en W op het lijstje willen zien.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu