Asielcentrum in Ter Apel krijgt aparte en extra beveiligde afdeling voor asielzoekers uit veilig verklaarde landen

In het asielcentrum in Ter Apel komt een aparte afdeling voor veiligelanders Foto: Boudewijn Benting

Asielzoekers uit veilig verklaarde landen worden binnen het asielcentrum in Ter Apel voortaan in een aparte, extra beveiligde afdeling gehuisvest.

Dat heeft het ministerie van veiligheid en justitie bekend gemaakt.

Doel van de maatregel is om het verblijf in Nederland voor veiligelanders, die in principe niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Hij moet er ook aan bijdragen dat door veiligelanders veroorzaakte overlast vermindert.

Winkeldiefstallen

Want van die overlast is in Ter Apel al geruime tijd sprake. Hij uit zich onder meer in het plegen van winkeldiefstallen in het dorpscentrum; de gegevens van de politie maken duidelijk dat het bij de daders vaak om veiligelanders gaat.

Om de overlast te beteugelen stelde ‘Den Haag’ vorig jaar Henk Wolthof en Cor de Lange als zogenoemde ketenmariniers aan. Zij zijn blij met het besluit om zo’n afgescheiden en versoberde opvang voor de veiligelanders te creëren.

,,We ondersteunen dat besluit volledig’’, zegt Wolthof. ,,De separate opvang wordt deze week al in gebruik genomen en zal uiteindelijk 30 mensen kunnen herbergen. Het gaat daarbij om alleenstaande mannen uit veilig verklaarde landen die zich in Ter Apel hebben gemeld. Ze komen meteen in de aparte afdeling terecht, niet nadat ze overlast hebben veroorzaakt. Het is voor de duidelijkheid dus niet zo dat Ter Apel extra asielzoekers krijgt. Deze mannen kwamen hier sowieso al aan.’’

Nederland verlaten

De mannen in de aparte afdeling krijgen geen eet- en leefgeld zoals de bewoners in de rest van het asielcentrum dat wel krijgen. Ze krijgen alleen ‘verstrekkingen in natura’ en hebben een dagelijkse meldplicht. Ze mogen het azc wel verlaten maar worden bij het binnenkomen en weggaan steeds gecontroleerd en krijgen ook extra beveiligingspersoneel om zich heen. Ook wordt hun asielprocedure versneld afgewerkt zodat ze op heel korte termijn Nederland weer moeten verlaten.

,,Op al deze manieren willen we deze groep zo veel mogelijk ontmoedigen om naar Ter Apel en Nederland te komen’’, zegt Wolthof. ,,We gaan er daarbij van uit dat het verhaal over de versoberde opvang zich snel rondspreekt. We hebben hoge verwachtingen van deze aanpak.’’

Niet alleen in dat van Ter Apel maar ook in het asielcentrum in het Noord-Brabantse Budel komt zo’n separate en sobere opvang voor Veiligelanders. Ook daar melden zich namelijk nieuwe asielzoekers. ,,Op de lange duur hopen we dat er op een andere plek in het land, dus niet in Ter Apel of Budel, een volledig aparte locatie voor deze doelgroep komt’’, zegt De Lange. ,,Solidariteit van andere gemeenten is daarbij ook belangrijk.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu