Terugblik op vooruitgang | Het beeld van Groningen

Een kleine groep demonstranten beklimt op 20 november 1974 de trappen van het Nieuwe Stadhuis. Foto: Persfotobureau D. van der Veen/Collectie Groninger Archieven

Persfotobureau D. van der Veen fotografeerde in de jaren zestig en zeventig kleine en grote gebeurtenissen in de stad en provincie Groningen. In deze rubriek staat wekelijks een beeld uit de collectie van ruim 500.000 negatieven centraal. Vandaag: verkeersluw stadscentrum.

Een kleine groep demonstranten beklimt op 20 november 1974 de trappen van het Nieuwe Stadhuis. ‘Grote Markt autovrij’, luidt het spandoek. Bovenaan wacht wethouder Max van den Berg. De demonstranten overhandigen hem het rapport Groningers en hun binnenstad . Het bevat de uitkomsten van een enquête onder vijfhonderd Stadjers. 60 procent vindt dat het hart van de stad zijn oude functie van ontmoetingsplaats moet terugkrijgen.

,,Ons beleid is inmiddels gelijkgeschakeld met de uitkomsten van dit rapport’’, reageert Van den Berg. ,,Het voetgangersgebied is uitgebreid, er komen meer stallingplaatsen voor fietsen.’’ In september 1977 wordt het Verkeerscirculatieplan ingevoerd. Met een systeem van eenrichtingsverkeer maakt Van den Berg het centrum verkeersluw. Dit tot grote ontevredenheid van binnenstadondernemers.

Vanaf vandaag wordt de Grote Markt naast autovrij ook groener. Moeten we het Verkeerscirculatieplan zien als een historisch moment in de gemeentelijke politiek, of is de inrichting van de binnenstad een voortdurend discussiestuk? Dat horen we woensdag 28 september in de Nieuwe Kerk, waar Max van den Berg in het kader van de Ubbo Emmius-lezing spreekt onder de titel Terugblik op vooruitgang .

Deze rubriek is een samenwerking met de Groninger Archieven. Meedoen met Het beeld van Groningen? Kijk op www.groningerarchieven.nl. Reageren? beeldvangroningen@groningerarchieven.nl