Terugkeer van coöperaties moet 5000 banen opleveren

Pijlman

De come back van de coöperatieve ondernemingsvorm moet het Noorden de komende jaren zo’n 5000 banen opleveren.

Die verwachting spreekt Henk Pijlman, voorzitter van het college van bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, uit. De school legt, met de aanstelling van Willem Foorthuis als lector duurzaam coöperatief ondernemen, de focus op ondernemersschap. Het aantal coöperaties groeit de laatste jaren als kool. In het Noorden komen er jaarlijks 200 bij. Landelijk zijn meer dan 8000 van deze ondernemingsvormen actief.

Hanzehogeschool

Pijlman sprak recent richting Drentse en Groningse overheidsvertegenwoordigers de ambitie uit 5000 nieuwe banen te creëren. ,,Van startende ondernemers in ict tot dienstverlening, van mode tot facility management.”

Pijlman zegt dat vanuit de Hanzehogeschool de afgelopen jaren door nieuwe ondernemingen al 2500 banen gecreëerd zijn. Jaarlijks starten vanuit de school 390 mensen een eigen bedrijf.

Met het lectoraat van Foorthuis wordt nadrukkelijker de samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid gezocht. ,,Zo kan bedrijfsvoering verbeterd worden en kunnen producten beter in de markt gezet worden. We hebben de support van de overheden nodig. We kunnen dit niet alleen.”

Succes

Foorthuis en de Hanzehogeschool hebben al succes geboekt met de gebiedscoöperatie Westerkwartier. Daarin werken overheden, ruim 700 ondernemers en het onderwijs nauw samen. ,,Het is niet ‘ieder doet zijn eigen dingetje’, maar we werken samen op alle disciplines”, zegt Foorthuis. ,,Het is het oude model van de coöperatie, op een nieuwe manier ingericht”, stelt Pijlman. WKND

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu