Theater Geert Teis op eigen benen, zwembaden dicht? Stadskanaal hakt in voorzieningen

De gemeenteraad van Stadskanaal moet fors snijden in de uitgaven. Archief DVHN

Tenminste één buitenzwembad in de gemeente Stadskanaal moet dicht en het Theater Geert Teis moet een andere, bredere invulling krijgen. Ook worden de belastingen zwaarder en wordt het sociaal vangnet versobert.

Dat is greep uit de maatregelen die de wethouders en burgemeester van Stadskanaal willen voorleggen aan raadsleden. Die kunnen ook aangeven of misschien het Geert Teis zelfs afgestoten moet worden, één bibliotheek dicht moet en alle drie de buitenzwembaden gesloten worden. Het college wil dat niet.

Tekort verwacht van 7,4 miljoen euro

De gemeente zit met de handen in het haar. Over 2021 wordt een tekort geschat van 7,4 miljoen euro. Dat zou nog betaald kunnen worden door de resterende twee miljoen aan energieaandelen te verkopen en een hap te nemen uit de reservepot van acht miljoen. Dan blijft echter onvoldoende over voor het tekort van het opvolgende jaar.

Dus wordt gesnoeid, niet meer aan de takken, maar aan de wortels van de gemeenschap.

OZB en toeristenbelasting omhoog

Hulpbehoevenden moeten meer naar hun naasten kijken voor hulp.Tegelijk wordt er flink geschrapt in de mantelzorgvergoeding en wordt er geen geld vrijgehouden voor speelplaatsen. Het groenonderhoud wordt minder vaak gedaan en Welstad krijgt een bezuinigingsopgave van vijf ton. Op Jeugdzorg wordt meer dan een miljoen bezuinigd volgens de plannen.

Daarnaast wordt flink gehakt in de ambtelijke organisatie: van personeelskosten tot catering. Via een verhoging van de onroerend zaken belasting (2 procent bovenop de standaard) en de toeristenbelasting (van 90 cent naar maximaal 2,50 euro) moeten er meer inkomsten komen. Dinsdag bespreekt de raad het voorstel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu