Thuiszorgcrisis in Groningen lijkt bezworen

Thuiszorgcrisis in Groningen lijkt bezworen

Alle cliënten van TSN Thuiszorg in de stad Groningen die wekenlang verstoken waren van huishoudelijke hulp, zijn eind deze week weer op orde.

Alle cliënten van TSN Thuiszorg in de stad Groningen die wekenlang verstoken waren van huishoudelijke hulp, zijn eind deze week weer op orde.

Die belofte deed de thuiszorgorganisatie wethouder Ton Schroor afgelopen week. De crisis in de Groningse thuiszorg werd enkele weken geleden duidelijk. TSN, dat in grote financiële problemen verkeert, bleek bij 150 mensen geen huishoudelijke hulp te verzorgen. Hulp waar deze mensen wel recht op hadden.

Schroor zei gisteren dat afgelopen week 80 procent van de mensen weer hulp ontvangt. ,,TSN heeft toegezegd dat deze week alle mensen weer hulp krijgen.'' Schroor had enkele weken geleden in een gesprek met TSN geëist dat de organisatie haar contractuele afspraken na zou komen. ,,Net zoals TSN van ons mag verwachten dat de gemeente haar afspraken nakomt. We blijven nauwlettend in de gaten houden of TSN de afspraken nakomt.'' In de toekomst wil de gemeente steekproefsgewijs bijhouden in hoeverre er zorg wordt geleverd.

Overigens is Schroor niet erg genegen in te gaan op een aanbod van de stichting Familiehulp om de diensten van TSN Thuiszorg over te nemen. Aan dat bod kleven nogal wat haken en ogen, maakt de wethouder duidelijk. Zo blijft er onzekerheid bestaan voor medewerkers en wil Familiehulp een gemeentelijke overgangsbijdrage van dik twee ton.

Schroor zegt dat Stad een contract heeft met TSN Begeleiding. De wethouder wil met deze organisatie in gesprek over voortzetten van de zorg in Groningen. ,,We hebben hen gevraagd hoe hard te maken hoe ze de continuïteit kunnen borgen, ook bij een faillissement van TSN Thuiszorg.''

Nieuws

Meest gelezen

menu