Tientallen bewoners smeken gemeente Midden-Groningen om wonen in vakantiehuizen te legaliseren maar de gemeente houdt vast aan verbod

Het gemeentebestuur van Midden-Groningen houdt zich doof voor het massale pleidooi van inwoners om permanente bewoning in vakantiehuizen toe te staan.

Midden-Groningen ligt op koers om met ingang van 1 juni 2021 te kunnen handhaven op het verbod van het onrechtmatig bewonen van recreatiewoningen.

Midden-Groningen ligt op koers om met ingang van 1 juni 2021 te kunnen handhaven op het verbod van het onrechtmatig bewonen van recreatiewoningen. Foto Marcel Jurian de Jong

Bij de gemeente kwamen 55 opvattingen binnen om de bewoning te legaliseren. Niet eentje daarvan heeft burgemeester en wethouders op andere gedachten kunnen brengen.

In Midden-Groningen wordt 18 procent van de vakantiewoningen (73 van 409) onrechtmatig bewoond. Dat concludeert de gemeente aan de hand van inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP).

,,De daadwerkelijke omvang van de bewoning is mogelijk groter. Er zijn ook gevallen van onrechtmatige bewoning waarbij mensen niet staan ingeschreven bij de gemeente.’’

Twee adressen geselecteerd

De gemeente tolereert dat met ingang van juni niet meer. Op De Leine (het Smurfendorp) in Kropswolde, Borgmeren in Scharmer, De Otter en Hoogenboom Villapark in Steendam en verspreid door de gemeente, wordt permanente bewoning van recreatiewoningen aangepakt.

Handhaven gebeurt, gelet op de omvang van het probleem afgezet tegen de capaciteit van de handhaving, gefaseerd. Op elk van de genoemde recreatieparken worden steeds twee illegaal bewoonde vakantiehuisjes geselecteerd.

Loten is transparant en objectief

De onrechtmatig bewoonde adressen worden in een hoge hoed gegooid, waarna de notaris daar twee adressen uit tevoorschijn trekt waartegen een handhavingstraject wordt opgestart. Het bezwaar dat loting in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op willekeur, wijst de gemeente terzijde.

,,Loten is transparant en objectief, waarbij fasering een aanvaardbaar geachte manier van handhaven is.’’

De menselijke maat

De zogeheten begunstigingstermijn, de tijd die iemand heeft om een ander onderdak te zoeken, bedraagt zes maanden. Bij het herstellen van aardbevingsschade aan het hoofdverblijf, echtscheiding, oplevering van een nieuwbouwwoning of in het geval van kwetsbare personen en\of gezinnen, krijgt de onrechtmatige bewoner tot maximaal 24 maanden de tijd om te verkassen.

Dat noemt de gemeente Midden-Groningen de ‘menselijke maat’. ,,In voorkomende gevallen kan het college afwijken van de beleidsregels. Zeker tegen de achtergrond van de huidige maatschappelijke omstandigheden.’’

Hoogte dwangsom maximaal 120.000 euro

Wie in gebreke blijft kan een dwangsom opgelegd krijgen van 10.000 euro per maand, tot een maximum van 120.000 euro. De hoogte van de dwangsom staat in redelijke verhouding tot het doel om recreatieverblijven die bestemming te geven die ze volgens het bestemmingsplan zouden moeten hebben.

Het handhavingsbeleid wordt 20 mei besproken in de raadscommissie. In zijn vergadering van dinsdag 25 mei neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. Zeven dagen later treedt het nieuwe beleid in werking.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu