Tijdelijke wisselwoningen in nieuwbouwwijk Overschild blijven mogelijk tien jaar staan

Plattegrond van de nieuwbouwwijk met wisselwoningen in Overschild. illustratie Jan Snel

Een nagelnieuwe woonwijk met dertig wisselwoningen aan de noordoostkant van Overschild blijft mogelijk tien jaar staan.

De huizen zijn bestemd voor Schildjers die straks tijdelijk hun huis uit moeten in verband met de versterking of de sloop of nieuwbouw van hun woning. Het Centrum Veilig Wonen (CVW) bouwt de tijdelijke huizen naast het dorp om hinder en overlast en extra woonlasten te voorkomen voor wie gedwongen zijn of haar huis uit moet.

Tijdelijke huisvesting gedurende de versterking

Voor de versterkingsoperatie in Overschild is vijf jaar uitgetrokken, deze periode kan met nog eens vijf jaar worden verlengd. Zolang blijven de tijdelijke woningen staan.

‘De meeste percelen voorzien zelf niet in de mogelijkheid van tijdelijke huisvesting gedurende de versterking, dan wel sloop of nieuwbouw’, schrijft het college van B en W van Midden-Groningen aan de gemeenteraad.

Uitkomst van een enquête

De locatie voor de wisselwijk is gekozen aan de hand van een uitkomst van een enquête onder de inwoners van Overschild. Daaraan voorafgaand is een viertal voorkeurslocaties met de Schildjers besproken.

De locatie achter de huizen aan de Graauwedijk 46 tot en met 70 (noordoosthoek van het dorp, aan de kant van Steendam), kreeg evenveel stemmen (35 procent) als een tweede locatie.

Deze plek viel af doordat met de eigenaar niet tot overeenstemming kon worden gekomen. Het terrein is ingericht in overleg met de direct omwonenden.

Het college van B en W vraagt de gemeenteraad van Midden-Groningen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Nieuws

Meest gelezen

menu