Toch gaswinning onder Waddenzee vanaf 2023. 'Hoe halen mensen dit in hun hoofd?'

Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat geeft toestemming voor gaswinning onder de Waddenzee vanaf 2023. Dat blijkt uit het ontwerp-instemmingsbesluit.

De Waddenzee.

De Waddenzee. Foto: ANP

Het ontwerp-instemmingsbesluit ligt vanaf vandaag ter inzage. Daarin schrijft Blok dat hij geen redenen ziet om gaswinning bij Ternaard te weigeren. Vanaf 2023 kan het boren naar fossiele brandstof onder de Waddenzee beginnen, stelt Blok.

Geen onomkeerbare stappen