Toch strafrechtelijk onderzoek tegen de NAM

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat er een strafrechtelijk onderzoek moet komen tegen de NAM.

Er zijn volgens het Gerechtshof aanwijzingen dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij zich bij de gaswinning in Groningen schuldig heeft gemaakt aan het beschadigen van woningen waardoor levensgevaar te duchten is.

OM wilde de NAM niet vervolgen

Het OM besloot eind 2015 de NAM niet te vervolgen omdat dit onderwerp volgens het OM niet in het strafrecht thuishoort.

Het inzetten van het strafrecht dient volgens het OM geen redelijk doel. De gevolgen van de gaswinning worden immers al door de politiek besproken en bovendien is er nog de bestuursrechter.

NAM: wij winnen gas in belang van samenleving

Ook de NAM betoogde bij het gerechtshof dat de gaswinning niet tot een strafrechtelijke procedure moet leiden. Het bedrijf meldde gas te winnen in het belang van de Nederlandse samenleving. De mijnbouwregeling en de door de staat verleende vergunning zijn daarop van toepassing, aldus het bedrijf, en niet het Wetboek van Strafrecht.

Gerechtshof fluit OM terug

Het gerechtshof fluit het OM nu terug. „Naar het oordeel van het hof is een onderzoek naar de bewijsbaarheid van dat feit ten onrechte achterwege gebleven. Een dergelijk onderzoek moet nu eerst worden verricht, waarna definitief kan worden beoordeeld of vervolging moet plaatsvinden.”

Burgers die alleen financieel door de NAM zijn getroffen, biedt het civiele recht voldoende mogelijkheden voor compensatie, constateert het hof. Voor mensen die door de gaswinning gevaar voor hun leven te duchten hebben, is het strafrecht volgens het hof wel degelijk opportuun.

Advocaat Gerard Spong

De zaak is aan het rollen gebracht door verschillende individuele klagers en de Groninger Bodem Beweging. Zij schakelden advocaten Gerard Spong en Emile van Reydt in.

Volgens de twee advocaten heeft de NAM pas laat begonnen met het maken van risico-analyses. De NAM zet, aldus de twee, bewust mensenlevens op het spel.

Gevangenisstraf?

De bestuurders van de NAM riskeren een jarenlange gevangenisstraf, meldt een persbericht van het advocatenkantoor van Spong. "De straf kan maximaal vijftien jaar gevangenis bedragen."

Volgens persraadsheer Leo Wemes van het gerechtshof in Leeuwarden is van gevangenisstraf geen sprake. "De NAM staat hier terecht. Alleen natuurlijke rechtspersonen kunnen gevangenisstraf krijgen, de NAM als bedrijf dus niet."

Mocht later blijken dat een bepaalde NAM-bestuurder fouten heeft gemaakt en strafrechtelijk te vervolgen is, dan is gevangenisstraf volgens Wemes wel een mogelijkheid. "Maar daar is nu helemaal geen sprake van."

Nieuws

menu