Nieuw toekomstplan voor Meerstad: met 'een gevarieerde mix aan woningen' langs het Eemskanaal, Grunopark en Harkstede, 'zodat Meerstad van iedereen wordt'

In het nieuwe plan komt een 'gevarieerde mix van woningen, zodat plangebied Meerstad voor iedereen wordt'. Foto: Bureau Meerstad.

Voor de toekomstige woningbouw in Meerstad is een nieuw plan gemaakt met daarin drie ‘geconcentreerde woon- en werkgebieden’. Er komt een wijk met stedelijke uitstraling langs het Eemskanaal, met 30 procent sociale huurwoningen, een ‘waterstadwijk’ bij het Grunopark en er wordt een nieuw stukje Harkstede gebouwd, dat aan het water komt te liggen.

In het nieuwe plan krijgen natuur, landschap en cultuurhistorie veel meer ruimte, meldt Bureau Meerstad. ‘Een andere koerswijziging is het woonaanbod. In het nieuwe plan komt een gevarieerde mix van woningen, zodat plangebied Meerstad voor iedereen wordt.’

Eemskanaal, ‘waterstad’ en Harkstede

In het plangebied komen drie nieuwe geconcentreerde woon- en werkgebieden, schrijft Bureau Meerstad. ‘Langs het Eemskanaal, tussen stad en huidig Meerstad, komt een woongebied met een meer stedelijke uitstraling. Hier komt een gevarieerde mix van woningen waarvan 30 procent sociale huur. Er is ook ruimte voor werken, sporten en groen. Grunopark/De Wierden ligt aan de Hoofdweg en is een groot schiereiland in het Woldmeer. Er is veel ruimte voor waterrecreatie; de Grunoplas ligt centraal in dit gebied. Deze wijk krijgt de sfeer van een waterstad.’

Harkstede komt tot slot ‘aan het water het liggen’. De nieuwe woningen hier worden een uitbreiding van het dorp Harkstede. ‘Tussen het bestaande Harkstede en het nieuwe gedeelte is ruimte gemaakt voor een brede groenstrook voor natuur en om in te recreëren of elkaar te ontmoeten.’ De ontwikkeling biedt volgens Erik Drenth, wethouder gemeente Midden-Groningen, veel kansen voor Harkstede en omgeving.

Tiny houses, flexwonen...

Een andere nieuwe ontwikkeling is kleinschalige woningbouw langs het Slochterdiep. Daar is ruimte voor andere woonvormen zoals tiny houses, flexwonen, wooncorporaties en levensloopbestendig wonen. Het gebied ten noorden van het Slochterdiep wordt verder ingericht als zonnepark met ruimte voor een hyperloop. Langs de A7 komt een nieuw groen bedrijvenpark voor duurzame MKB-bedrijven, inclusief nieuwe ontsluitingsweg en fietspaden.

2500 hectare

Het nieuwe plan, de ‘ Agenda voor de Toekomst 2050 ’, bestrijkt een oppervlakte van 2500 hectare en is daarmee een van de grootste gebiedsontwikkelingen in Nederland. Gemeente Groningen, gemeente Midden-Groningen, inwoners en organisaties werkten intensief samen aan het nieuwe plan. Het bestaande ‘Masterplan Meerstad’ uit 2005 was verouderd.

Grote impact leefomgeving

Rik van Niejenhuis, wethouder gemeente Groningen zegt het ‘enorm te waarderen’ dat inwoners en organisaties zo meedenken. ,,Zij kennen het gebied als geen ander en hebben ons op alle onderdelen scherp gehouden. We realiseren ons dat de toekomstplannen een grote impact hebben op de leefomgeving van de huidige bewoners in het plangebied en dat dat spannend is. Het proces stopt hier dan ook niet. Er ligt nu een goed uitgangspunt om de plannen verder in detail uit te werken. Ook hierbij worden alle partijen opnieuw betrokken”.

Inspraakmogelijkheid

De plannen worden in deelgebieden en projecten verder uitgewerkt en uitgerekend, meldt Bureau Meerstad. ‘Daarbij horen ook diverse planologische procedures met inspraakmogelijkheden. De Agenda voor de Toekomst 2050 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook de gemeente Midden-Groningen volgt deze route van besluitvorming.

Nieuws

menu