Loppersum houdt over 2019 een klein beetje geld over, maar is somber over financiële toekomst gemeente Eemsdelta

Loppersum maakt zich zorgen over de centen Foto archief Jan Zeeman

De gemeente Loppersum sluit 2019 af met een heel klein plusje, maar maakt zich zorgen over het lopende jaar en de financiële toekomst van de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Weliswaar sluit Loppersum, dat volgend jaar met Delfzijl en Appingedam Eemsdelta vormt, 2019 gunstig af, maar van de 1,6 miljoen euro die nog resteert is het grootste deel nodig voor lopende projecten. Daarom blijft er uiteindelijk een schamele 22.000 euro over. Aanzienlijk minder dan de 132.000 euro die er na het vorige boekjaar 2018 overbleef.

Toch is wethouder Rudi Slager van financiën (CU) tevreden. Volgens hem viel het niet mee het boekje sluitend te krijgen. ,,Ik ben heel blij met dit positieve resultaat, zeker gezien het redelijk lastige jaar dat 2019 was.’’

Zwaar weer

Hij geeft echter meteen toe dat er zwaar weer op komst is. Loppersum moet net als de meeste Groninger gemeenten flinke kosten maken voor corona-maatregelen en hikt ook aan tegen steeds grotere uitgaven voor bijvoorbeeld jeugdzorg. Afgelopen week klonk dezelfde boodschap uit Delfzijl. Ook daar worden forse tekorten voorspeld. ,,Er is gewoon te weinig geld voor het sociale domein. En daar komt de corona nog bij’’, constateert de Lopster wethouder.

Het is onduidelijk in hoeverre gemeenten door het Rijk worden gecompenseerd, zegt Slager. ,,Er zijn veel onzekerheden, het is moeilijk in te schatten.’’

Ontslaan

Zijn bezuinigingen onvermijdelijk? ,,We gaan op dit moment geen mensen ontslaan, we gaan de formatie nu niet inkrimpen. En je kunt ook niet zo maar met het onderhoud stoppen’’, zegt Slager. ,,Maar je moet natuurlijk wel toe naar een sluitende begroting.’’

Volgens burgemeester Hans Engels zien de omstandigheden waaronder Eemsdelta straks van start gaat er anders uit dan enkele maanden geleden. Hij wil dat de financiële situatie bij de afzonderlijke gemeenten goed in kaart wordt gebracht. ,,Het beeld is gekanteld. We moeten een realistisch perspectief schetsen. Je kunt de inkomsten verhogen, of de uitgaven verlagen. Ik denk wel dat je daar meteen aan het begin van de nieuwe gemeente mee moet beginnen, anders krijg je later de rekening gepresenteerd.’’

Engels vindt dat er serieus met het Rijk moet worden gesproken over de toenemende financiële problemen van veel Nederlandse gemeenten. ,,Je kunt je ogen hier niet voor sluiten. Het is een heel serieuze zorg.’’

Het zal overigens voor Eemsdelta niet meevallen de inkomsten te verhogen door de belastingtarieven op te schroeven. Uit de jaarrekening blijkt dat die al hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. Daar zit niet veel rek meer in.Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu