Toezichthouder SodM: beoordelen huizen in aardbevingsgebied Groningen gaat goede kant op, versterkingsoperatie loopt nog steeds niet goed

Staatstoezicht: versterking woningen Groningen gaat veel te traag ANP

De versterkingsoperatie in aardbevingsgebied Groningen gaat nog steeds veel te traag, oordeelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in zijn meest recente jaarverslag.

Het is in die zin een repeterende plaat, hoewel er ook positief nieuws is: het beoordelen van woningen of er versterking nodig is, gaat wel steeds beter en sneller.

Het aantal woningen in Groningen dat door aardbevingsschade moet worden versterkt, stapelt zich op. Het versterkingstempo moet met een factor drie omhoog om de doelstelling te halen. Afgesproken is dat de versterkingsoperatie in 2028 moet zijn afgerond.

Slechtere gezondheid en minder veiligheidsgevoel

Met het huidige tempo gaat dit nooit lukken. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in zijn jaarlijkse voortgangsrapportage over de veiligheid in Groningen als gevolg van de gaswinning. Het onderzoek beslaat de periode april 2021 tot april 2022.

De gezondheid van getroffen Groningers is vorig jaar afgenomen, nadat er in 2020 een verbetering was waargenomen. Groningers van wie de huizen worden versterkt, hebben een slechtere gezondheid en voelen zich minder veilig dan de mensen waarvan het huis niet hoeft te worden versterkt.

Jaarlijks overlijden zestien mensen voortijdig door langdurige stress in het aardbevingsgebied.

Nog 13.000 huizen hebben versterking nodig

De veiligheid van de Groningers is nu onvoldoende geborgd, met het SodM in zijn rapport. Van ”enkele duizenden huizen” staat nog niet vast dat ze veilig zijn. Zo’n 13.000 huizen moeten nog worden versterkt. Ook van veel gebouwen moet de schade worden aangepakt. ”Bovendien kunnen versterkte gebouwen en gebouwen waarvan de schade is hersteld, nieuwe schade opdoen als gevolg van de gaswinning.”

Van de door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) beloofde versnelling van de versterkingsoperatie is nog weinig te merken, constateert het SodM. Sinds de start van de versterkingsoperatie zijn 2500 huizen onder handen genomen, waarvan 650 in 2021.

‘Stress en ellende bevinden zich achter de voordeur’

Inspecteur-generaal der Mijnen, Theodor Kockelkoren, stelt dat zich in Groningen een ”onzichtbare crisis” voltrekt. Die moet niet worden onderschat. ”De stress, ellende en gezondheidsproblemen bevinden zich achter de voordeur. Dodelijke slachtoffers als gevolg van een zware aardbeving zijn gelukkig nog niet voorgekomen, maar de kans daarop is nog steeds te hoog.”

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de parlementaire enquête? Schrijf je dan in voor onze DvhN-nieuwsbrief. Klik op deze link om je aan te melden.

Nieuws

Meest gelezen

menu