Toezichthouder Gea van Dijk van Ambulancezorg zegt sorry, maar stapt niet op. 'We hebben teveel signalen niet gekregen'

Gea van Dijk - hier op een archieffoto op het hoofdkantoor van haar werkgever Noorderbreedte in Leeuwarden (voor een levensgroot portret van een bewoner).

Gea van Dijk - hier op een archieffoto op het hoofdkantoor van haar werkgever Noorderbreedte in Leeuwarden (voor een levensgroot portret van een bewoner). Foto: Niels Westra|Archief DVHN

Gea van Dijk (66) stuurde deze week interim-bestuurder Jack Thiadens weg bij Ambulancezorg Groningen. Thiadens en hoogleraar Rob van Eijbergen stellen dat het toezicht van Van Dijk en haar collega’s faalde. Ze denkt niet aan opstappen.

Hoe heeft u deze week beleefd?

,,Gelukkig heb ik niet allemaal van dit soort weken. Het is druk, laat ik het zo zeggen. We zijn heel actief bezig. Normaal ben je als raad van toezicht wat op afstand.”

Was Jack Thiadens achteraf de goede keus voor Ambulance van Groningen?

,,Ja, zeker. We hebben hem in februari aangenomen als aanjager. Iemand die zichtbaar kon maken wat er aan de hand is. Dat heeft hij goed gedaan. We zijn nu op zoek naar iemand die de veranderingen die nodig zijn kan doorvoeren, samen met de medewerkers. Dat is heel iets anders dan opschudden, aanjagen en de dingen boven tafel krijgen. Maar hij heeft echt goed werk gedaan, vind ik.”

Meneer Thiadens zelf is minder blij.

,,Ja, nou ja. We hebben het met hem er over gehad. Ik kan ook verder niet voor hem praten. We hebben met Thiadens natuurlijk heel bewust gekozen voor een zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Wij vonden dat juist deze situatie, met een zieke bestuurder, zich heel goed leende voor zo’n constructie. We zijn snel met Thiadens begonnen. En toen we vonden dat er iets anders nodig was, konden we er ook heel snel weer mee stoppen. Dan kan het best zijn dat iemand dat zelf minder prettig vindt.”

Komt Jeroen van der Ster, die nu ziek thuis zit, terug als bestuurder?

,,Nou meneer Van der Ster is inderdaad nog ziek. Dus we gaan echt kijken of we iemand anders kunnen vinden die hier ook op korte termijn tijdelijk zou kunnen instappen, want we willen gewoon vaart maken.”

Thiadens zegt dat hij u geadviseerd heeft om plaats te maken. Heeft dat ook een rol gespeeld bij zijn vertrek?

,,Nee. Die vraag wordt ook gesteld in het rapport van Het Zuiderlicht. Onze positie is niet aan de orde. Maar we moeten ook vaststellen dat een aantal signalen gewoon niet bij ons zijn gekomen. En dat hebben we ons wel aangetrokken.”

U stapt zelf dus niet op. Wat gaat u wel doen na de rapporten die ook erg kritisch waren over uw rol?

,,We willen meer contact met de medewerkers en meer signalen ophalen in de organisatie, ook zonder dat er een bestuurder bij is of een leidinggevende. We willen ook duidelijk gaan aangeven welke informatie wij denken nodig te hebben van de organisatie. En we willen meer zichtbaar zijn voor mensen. We horen van medewerkers dat ze ons niet goed konden vinden. Verder breiden we de raad van toezicht tijdelijk uit met een vierde persoon.”

Kunt u aangeven wat er gebeurde met de signalen die wel bij u kwamen?

,,Er is sinds 2016 maar één medewerker die mij benaderd heeft. En daar is uitvoerig mee gesproken. We willen graag open staan voor mensen die contact met ons zoeken. En als mensen contact zoeken, dan reageren wij ook altijd.”

We weten dat dat niet altijd gebeurd is. Er heeft minstens één iemand contact gezocht met u, waar u nooit op gereageerd heeft.

,,Dat zou ik echt niet weten. Maar goed, we hoeven ook niet op concrete casussen in te gaan.”

Dus u heeft niet gezien dat er binnen Ambulance Zorg Groningen veel meldingen bleven liggen bij teammanagers, MT-leden en personeelszaken?

,,Nee, dat heeft ons niet bereikt. Als ik nu naar die rapporten kijk, willen we daar meer zicht op krijgen. En dat begon vooral bij het rapport van Het Zuiderlicht. Zij hebben met veel mensen gesproken. En daar worden dingen verteld waarvan wij zoiets hadden van, dat willen we in de toekomst horen.”

Er is sprake geweest van grensoverschrijdend en seksueel grensoverschrijdend gedrag van een manager. Hoe reageert u daarop?

,,Daar hebben we indertijd adequaat op gereageerd. Waar ik blij om ben, is dat het naar boven is gekomen. Niet om de inhoud natuurlijk, want het is triest genoeg. Maar zodat iedereen weet dat we hier echt iets mee moeten. En ook in de toekomst natuurlijk. We willen vooral dat er openheid ontstaat. Dat mensen zich durven melden als er iets aan de hand is.”

En dat is natuurlijk behoorlijk misgegaan. Melders werden niet serieus genomen. Leidinggevenden hielden het weg bij de bestuurder.

,,Dat klopt en dat is ook de veranderopgave die Thiadens en zijn team hebben geformuleerd. We willen een cultuur waarin we durven zeggen, durven melden, gehoord worden en met respect met elkaar omgaan.”

Maar die signalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag kende u toch? Maar blijkbaar was het niet voldoende voor u om uit te zoeken hoe breed dit speelde?

,,Behalve één concrete casus hebben we dat soort signalen niet gekregen.”

Dus de bestuurder (die nu ziek thuis zit) heeft u daar niet over geïnformeerd?

,,De bestuurder heeft ons geïnformeerd over de casussen die hem bekend waren.”

Thiadens wil dat u sorry zegt voor het ontstaan van misstanden onder de ogen van onder meer de Raad van Toezicht. Gaat u dat doen?

,,Sterker nog, de afgelopen weken zijn er vier bijeenkomsten geweest met medewerkers waarin het veranderplan gepresenteerd is. Bij die bijeenkomsten heb ik namens de raad van toezicht ook excuses aangeboden voor ons deel van de problemen en de situatie die is ontstaan.”