Tonnen voor 3D-printer voor medische industrie

De provincie draagt 90.000 euro bij aan de ontwikkeling van een 3D-printer die kan worden toegepast in de medische industrie.

De bedrijven Innovizie uit Peize, Elbo Technics uit Groningen en Azioni della Società werken aan de ontwikkeling van een 3D-printer en bijbehorende filamenten (draden), die kunnen worden gebruikt in de medische industrie. Als de proef succesvol is, wordt de 3D-printer op de markt gebracht. Per filamentproductielijn levert dit drie banen op.

Op dit moment zijn er al veel 3D-printers op de markt, maar die zijn niet geschikt voor de medische industrie. Een 3D-printer voor de medische industrie moet voldoen aan de eisen voor het produceren van medische producten op het gebied van reuk, stof en vervuiling door slijtage. Daarnaast mag het filament dat gebruikt wordt niet schadelijk zijn voor het lichaam.

De subsidie komt uit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Het IAG is bedoeld voor vernieuwende, ambitieuze samenwerkingsprojecten in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy, Energie en Transsectorale Innovatie. De pot van 5,8 miloen euro is bijna leeg. De provincie heeft nog acht ton te besteden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu