Touwtrekkerij in Nuis om ‘kippenhok’

B en W van de gemeente Marum staan niet te trappelen om een inwoner van Nuis toestemming te geven voor de bouw van een woning in zijn dorp.

Het verzoek is afkomstig van de heer L. Koning, eigenaar van een noodwoning aan de Jonkersweg 5 in Nuis. In 1956 werd een vergunning verleend voor dit optrekje bij een ‘gewone’ woning. Volgens de gemeente werd de bouwvergunning indertijd verstrekt voor een ‘kippenhok’. Een half jaar nadat de vergunning was uitgegeven, bleek dat het bijgebouw werd bewoond. Later kreeg het perceel ook een eigen adres.

Noodwoning

Hoewel bewoning niet was toegestaan, is deze situatie tientallen jaren door de gemeente gedoogd. Tot augustus 2012 duurde deze situatie voort. Op basis van overgangsrecht vroeg de eigenaar vorig jaar toestemming om na sloop van het ‘kippenhok’ een vervangende woning te bouwen.

B en W besloten de aanvraag te honoreren. Daartegen maakten directe omwonenden bezwaar. Zij vonden hiervoor gehoor bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Omdat de ‘noodwoning’ inmiddels enkele jaren leegstaat, vindt de hoogste rechter dat op overgangsrecht geen aanspraak meer kan worden gemaakt.

Koning legt zich hier niet bij neer. Hij nam een juridisch adviseur in de arm die in een brief uitlegt dat de noodwoning al sinds 2013 leegstaat in afwachting van sloop en vervangende nieuwbouw.

Medewerking provincie nodig

Koning beschikt rond het perceel Jonkersweg 5 over 1 hectare grond. Daarvan mag 450 vierkante meter worden bebouwd. Koning wil daarvan 300 meter bebouwen. Om aan de bezwaren van de buurt tegemoet te komen, is hij bereid te schuiven met het bouwoppervlak.

B en W willen zich in principe houden aan de uitspraak van de Raad van State dat de bouw van een nieuwe woning op deze plek niet gewenst is. Het college is niet bereid energie te steken in het aangaan van gesprekken om de buren op andere gedachten te brengen. Dat ligt meer op de weg van de aanvrager, menen B en W. Daar komt bij dat voor een wijziging van het bestemmingsplan medewerking nodig is van de provincie.

De adviseur van Koning woont volgende week woensdag een bijeenkomst van de raadscommissie in Marum bij om het bouwplan van zijn cliënt nader toe te lichten.

Nieuws

Meest gelezen

menu