Tragere afhandeling bevingsschade door coronavirus

Een scheur in de muur van een woning in het Groningse Leermens. Foto: Archief ANP

De afhandeling van schades in het Groningse bevingsgebied door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) verloopt de komende tijd een stuk trager. Dat heeft alles te maken met maatregelen die nodig zijn om het coronavirus de kop in te drukken.

Medewerkers van TCMG hebben waar mogelijk van hun werkgever de opdracht gekregen thuis te werken. Daardoor gaat de schadeafhandeling wel door maar is deze op onderdelen minder efficiënt. Dat kan leiden tot een langere doorlooptijd van de afhandeling en bezwaarprocedure.

Ziek

De opnames van schade door externe onafhankelijke deskundigen, aannemers en schadeopnemers gaan vooralsnog door. TCMG merkt op dat de persoon die de schade moet checken, niet komt als hij zelf ziek is. Als schademelders klachten hebben moeten ze dat tijdig kenbaar maken.

De melders wordt een dag van te voren, onder andere via sms, gevraagd of ze klachten hebben of tot een kwetsbare groep behoren. Is dat het geval dan wordt de schade opnieuw ingepland. Dat laatste gebeurt ook als bij aankomst wordt geconstateerd dat er sprake is van klachten bij de schademelder. De opname wordt dan stopgezet.

Inspectie

Vertoont een schademelder symptomen van corona en behoort hij tot een kwetsbare groep, dan wordt per situatie gezocht naar de beste oplossing. Gekeken wordt dan of de inspectie ook zonder aanwezigheid van de betrokkene mogelijk is of op een andere wijze te organiseren valt.

Het is niet meer mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen bij het kantoor in Hoogezand voor een gesprek met een zaakbegeleider. De spreekkamers zijn leeg, omdat het TCMG-personeel thuis werkt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu