Turbines op dijk splijten waterschap

Waterschap Noorderzijlvest is tot op het bot verdeeld over de plaatsing van windturbines op de zeekering.

Dat is slecht nieuws voor energiebedrijf RWE, dat molens op de dijk langs de waddenkust wil zetten. Een poging van het dagelijks bestuur om alvast een weg te banen voor drie windmolens op de Oostpolderdijk tussen de Eemshaven en Delfzijl liep vorige week op niets uit. Het schap wil de zeekering voor 2020 aardbevingsbestendig maken. Om aan de slag te kunnen moet het zijn zegen geven aan het provinciaal inpassingsplan. Daarin is ruimte gereserveerd voor windmolens op de dijk.

Nieuws

menu