Twee jaar dode vogels rapen en nu turbines af en toe stilzetten

Een windturbine in de Eemshaven.

Exploitanten van nieuwe windparken in de Eemshaven moeten de wieken van windturbines straks na twee jaar dode vogels rapen af en toe stilzetten.

De komende jaren houden ze bij hoeveel vogelslachtoffers er vallen onder welke windturbines. Daarna wil de provincie dat ze binnen vier maanden een plan voorleggen voor maatregelen. Volgens het provinciebestuur valt nu al te concluderen dat er geen andere maatregel zo effectief en financieel te behappen is als gerichte stilstand van turbines.

Hotspot in trekroutes

Nieuws

menu