Twee jaar dode vogels rapen en nu turbines af en toe stilzetten

Een windturbine in de Eemshaven.

Exploitanten van nieuwe windparken in de Eemshaven moeten de wieken van windturbines straks na twee jaar dode vogels rapen af en toe stilzetten.

De komende jaren houden ze bij hoeveel vogelslachtoffers er vallen onder welke windturbines. Daarna wil de provincie dat ze binnen vier maanden een plan voorleggen voor maatregelen. Volgens het provinciebestuur valt nu al te concluderen dat er geen andere maatregel zo effectief en financieel te behappen is als gerichte stilstand van turbines.

Hotspot in trekroutes

Gerichte stilstand is het afschakelen van windmolens in de periodes dat de vogels naar Groningen komen en het gebied weer verlaten. De Eemshaven is een hotspot in de trekroutes van veel vogels en vleermuizen, maar ook een concentratiegebied voor windparken. Volgens de provincies zijn veel dieren het slachtoffer van draaiende turbines.

Minimum aantal stilstandsuren

De afgelopen tijd probeerden het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam en twee ecologische adviesbureaus de vogeltrek beter te begrijpen. Het moment van de vogeltrek is per soort verschillend. Dat geldt ook voor de locatie, het seizoen en het weer. De onderzoekers willen weten hoe het aantal vermeden vogelslachtoffers zich verhoudt tot bij stilstand gederfde inkomsten door de bedrijven die groene stroom opwekken. Volgens de provincie wordt ernaar gestreefd om met een minimum aantal stilstandsuren zo veel mogelijk vogels te redden.

IBED heeft het eerste veldwerk in de Eemshaven inmiddels afgerond. Het gaat om metingen van de vogeltrek in het najaar van 2018 en in het afgelopen voorjaar. Provinciale Staten moeten nog instemmen met voortzetting van het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu