Tweede Kamer wil actie van minister: kom met oplossing voor debacle zuidelijke ringweg in Groningen

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Foto: ANP/ Bart Maat

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) mag niet werkeloos toezien hoe het project Ring Zuid in Groningen de vernieling in gaat.

Dat vinden SP, CDA, GroenLinks en PvdA die de minister in een Kamerdebat opriepen met Rijkswaterstaat, aannemercombinatie Herepoort, de provincie Groningen en de gemeente Groningen uit de impasse te komen. De onderlinge verhoudingen zijn zwaar verziekt.

Aannemer en overheid hebben het met elkaar aan de stok over de extra kosten. De ombouw van de zuidelijke ringweg valt enkele honderden miljoenen duurder uit. Ook vanwege de jarenlange vertraging. De provincie draait op voor het tekort, maar laat zich financieel niet naar de slachtbank leiden. De provincie wil dat de rol van Rijkswaterstaat wordt onderzocht.

‘Minister moet verantwoordelijkheid nemen’

PvdA-Kamerlid William Moorlag vroeg minister Van Nieuwenhuizen in een motie haar verantwoordelijkheid te nemen voor het functioneren van Rijkswaterstaat. Maar ook voor het feit dat door de zeperd met de drukste verkeersader in Groningen drie regionale projecten dreigen te worden geslachtofferd. Het gaat om de verdere verdubbeling van de N33 en de spoorprojecten Veendam-Stadskanaal en de Wunderline naar Bremen.

De minister wil niet de volle verantwoordelijkheid voor het hoofdpijndossier naar zich toetrekken. ,,Dat gaat mij te ver. U vraagt mij in dit gat te springen. Alsof wij hier aan de lat staan. Neemt niet weg dat ik wil kijken naar de rol van Rijkswaterstaat.’’ Deze rijksdienst heeft het project Ring Zuid voorbereid. De vraag is of dat zodanig is gebeurd dat de aannemer met het project uit de voeten kan. Toen de minister verklaarde dat zij zich medeverantwoordelijk voelt voor de situatie, trok Moorlag zijn motie in. ,,Ik heb haar tot bewegen aangezet en vind oprecht dat provincie en gemeente reden hadden om aan te nemen dat Rijkswaterstaat ‘in control’ zou zijn.’’

‘Heeft de minister scherp welke fouten zijn gemaakt?’

CDA-Kamerlid Wytske Postma riep Van Nieuwenhuizen op zo snel mogelijk met alle betrokken partijen in gesprek te gaan. ,,Aannemer en overheden onderhandelen al enige tijd met elkaar. Heeft de minister scherp welke fouten zijn gemaakt en door wie die zijn gemaakt?’’ Postma wil dat de minister bekijkt hoe de betrokken partijen, die op dit moment hun fouten niet willen toegeven, uit deze moeilijke situatie kunnen komen.

CDA wil snel uitsluitsel

Postma is er van overtuigd dat een meerderheid in de Tweede Kamer geen genoegen neemt met een minister die op haar handen gaat zitten. Daarvoor is de situatie rond de Ring Zuid te ernstig en een oplossing nog te ver uit het zicht. Van Nieuwenhuizen heeft dat in de gaten en kondigde nogmaals aan actie te ondernemen. Het CDA wil dat zij zo snel mogelijk de Tweede Kamer informeert over de gesprekken die zij voert met de strijdende partijen in Groningen.

Nieuws

Meest gelezen

menu