Twijfel over noodzaak omstreden Oosterhamriktracé groeit

Boze buurtbewoners protesteren woensdag bij het stadhuis.

De twijfel of wijkbewoners langs het omstreden Oosterhamriktracé met dagelijks twaalfduizend auto’s over de weg moeten worden opgezadeld groeit.

Dit bleek woensdagavond tijdens de commissie beheer en verkeer. Collegepartijen PvdA, GroenLinks en D66 dringen aan op extra onderzoek. De centrale vraag luidt: wegen de voordelen wel op tegen de nadelen voor de wijkbewoners? Vooral D66 en GroenLinks namen steviger stelling dan voorheen.

Wethouder Paul de Rook (D66) wil de bus- en autoverbinding tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad en het UMCG verbeteren, onder meer door een nieuwe autoweg over de Oosterhamrikkade Noordzijde en verplaatsing van de bus naar woonstraten in de Oosterparkwijk.

 

Zo moeten vooral de kruispunten op de Europaweg, Damsterdiep en Petrus Campersingel en omliggende straten worden ontlast. Maar uit analyses is dit niet keihard aangetoond. Een raadsmeerderheid is ervoor dit tracé nader uit te werken. Maar de drie collegepartijen willen dat er meer onderzoek komt.

Wijkbewoners protesteren

Buurtbewoners protesteerden dinsdagavond gewapend met spandoeken en mondkapjes met de moed der wanhoop tegen de plannen. Zij willen geen 12.000 auto’s per dag over de Oosterhamrikkade en 600 bussen door de Vinkenstraat waarvoor hun tuinen worden opgeofferd. Zij voorspellen onder meer verkeers- en geluidsoverlast en fijnstof.

 

Ook hekelen zij het verlies van bijna 300 parkeerplaatsen, het gevolg van de ruimte voor de nieuwe wegen en de komst van meer groen in de buurt. Bovendien weegt in hun ogen de investering van tussen de 60 en 70 miljoen euro niet op tegen de voordelen. De tijdswinst voor het verkeer zou gering zijn.

Tom Rustebiel (D66) zei ‘teleurgesteld’ te zijn over het ontlastend effect voor genoemde kruispunten. Hij twijfelt daarom openlijk aan de aanleg van deze weg en hij wees ook op het succes van het openbaar vervoer en de opkomst van de elektrische fiets.

,,Aangezien het oplossend vermogen nog niet overtuigend is aangetoond is het moeilijk draagvlak creëren voor de plannen’’, zei Sebastiaan Ruddijs (PvdA). ,,Uit dat onderzoek moet overtuigend blijken dat de beoogde ingreep grote meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de verkeersafwikkeling in dit stadsdeel.’’

Nieuw verkeerscirculatieplan

Fractievoorzitter Benni Leemhuis (GroenLinks) wil pas over het Oosterhamriktracé praten zodra er groen licht komt voor een nieuw verkeerscirculatieplan met als doel dat minder auto’s de stad in rijden. Het huidige plan stamt uit de jaren zeventig. Ook hij is niet op voorhand overtuigd van de noodzaak van het huidige plan.

De gemeenteraad wordt nog deze maand gevraagd in te stemmen met de uitwerking van het voorstelde Oosterhamriktracé. Onzin, vindt raadslid Wim Koks (SP). Dit kost 2,5 miljoen euro. Stel nu dat uit een nieuw verkeerscirculatieplan blijkt dat het Oosterhamriktracé toch niet noodzakelijk is, dan is dit weggegooid geld.

Volgens wethouder De Rook is toch noodzakelijk dat duidelijk wordt wat de gevolgen zijn van dit tracé ,,We moeten die informatie in elk geval hebben.’’

Jaap de Graaf van de bewonersorganisatie Oosterparkwijk, die tegen het tracé is, twijfelt niet. ,,Die weg komt er gewoon.’’ Hij verwijst naar de lobby vanuit Groningen in Den Haag om geld los te krijgen voor een nieuwe brug voor bussen over het Van Starkenborghkanaal. De huidige brug is te laag en moet te vaak open voor het scheepvaartverkeer. ,,Een nieuwe en hogere brug kost 45 miljoen euro. Als die financiering er komt, dan gaat dat tracé echt wel door.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu