UMCG in Groningen heeft niet één coronapatiënt gedwongen in quarantaine genomen, maar is nog steeds verbaasd over de telefoonterreur van complotdenkers

Felle complotdenkers gingen in februari helemaal los op het UMCG na een bericht in de Staatscourant over gedwongen quarantaine. Uiteindelijk blijkt er geen enkele coronapatiënt gedwongen opgenomen te zijn. Het ziekenhuis is nog steeds verbaasd over de telefoonterreur en deed aangifte.

Foto:

Foto: Shutterstock

,,Het bombardement aan bedreigingen stopte na een aantal dagen wel maar heeft een flinke impact gehad op onze telefoonmedewerkers’’, zegt UMCG-woordvoerder Joost Wessels. Nog steeds wordt het UMCG een enkele keer wel eens op een agressieve manier benaderd door anti-corona-activisten die het universitaire ziekenhuis uitmaken voor ‘concentratiekamp’. Maar alle medewerkers zijn weer aan het werk.

Het bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen deed in maart aangifte bij de politie van bedreiging, belediging en opruiing. De scheldkanonnades logen er namelijk niet om. Een paar dagen lang kreeg het vaste telefoonteam talloze dreigtelefoontjes en werden de medewerkers uitgemaakt voor van alles en nog wat, tot aan Hitler en concentratiekamp-arts Josef Mengele.

Boel kort en klein slaan

Er gingen ook telefoonlijsten van ander personeel rond onder de complotdenkers waardoor ook willekeurige ziekenhuismedewerkers nare telefoontjes kregen. En een enkele beller dreigde zelfs langs te komen om de boel kort en klein te slaan.

Toen de rust weer wat was teruggekeerd, meldde het bestuur de aangifte op het intranet. ,,Het bericht daarover heeft een record aantal duimpjes omhoog gekregen op intranet’’, weet Wessels. ,,De hele organisatie heeft enorm meegeleefd. We kregen ook van buiten het ziekenhuis veel steun. Er werden bloemetjes en cadeautjes bezorgd. Dat was mooi om te merken.’’

De politie heeft de zaak nadien wel onderzocht maar nooit actie ondernomen. ,,Er waren onvoldoende aanknopingspunten om verder te onderzoeken’’, zegt de politiewoordvoerder. ,,Er is totaal geen verdachte in beeld gekomen.’’

Vijf bedden in speciale vleugel in Haren

De aanleiding voor de opschudding is nooit in praktijk aan de orde geweest. De telefonische agressie was een gevolg van de formele aanwijzing van het UMCG voor gedwongen opname van coronapatiënten door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

In revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren heeft het UMCG namelijk sinds jaar en dag een speciale vleugel voor geïsoleerde verpleging van tuberculose-patiënten. Van de vijfentwintig bedden daar zijn er vijf geschikt voor gedwongen quarantaine, met bewakingsunits, een besloten luchtplaats en patiëntenkamers die afgesloten kunnen worden. Een enkele keer worden daar tbc-patiënten opgenomen die een gevaar voor hun omgeving kunnen zijn, maar zich niet aan de regels houden. Vaak daklozen of drugsverslaafden.

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid mag een burgemeester samen met de directeur van de GGD een patiënt gedwongen op laten nemen. Dat mocht altijd al. Maar in februari nam het ministerie van Volksgezondheid het formele besluit dat voor zo’n gedwongen opname vijf plekken in de tbc-kliniek van het UMCG in Haren werden gereserveerd. Voor het geval het nodig mocht zijn de omgeving van een besmettelijke coronapatiënt te beschermen als iemand zich willens en wetens niet aan maatregelen zoals de anderhalve meter zou houden.

Zover is het alleen nooit gekomen. ,,Geen enkele burgemeester, Veiligheidsregio of GGD heeft ooit zo’n patiënt aan ons aangeboden’’, zegt woordvoerder Wessels. ,,Er is zelfs nooit een GGD geweest die informeel overleg met ons wilde voeren of er iets mogelijk zou zijn.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu