UMCG krijgt 4 miljoen euro subsidie voor onderzoek naar thuistesten om in vroeg stadium hart- en vaat- en nierziekten en diabetes op te sporen

UMCG.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stopt bijna 4 miljoen euro subsidie in een nieuw onderzoek met thuistesten. Doel is om na te gaan of het via speciale thuistesten mogelijk is om in een vroeg stadium hart- ,vaat- en nierziekten en diabetes op te sporen.

Het onderzoek komt uit de koker van UMCG-nefroloog Ron Gansevoort en cardioloog Folkert Asselbergs van het UMC Utrecht en bouwt onder andere voort op eerdere resultaten van de Groningse Prevend en NierCheck-studies.

Volgens het UMCG gaat het onderzoek 5 jaar duren en kost in totaal 8,9 miljoen euro.

Thuistest voor 160.000 deelnemers

In het nieuwe Check@Home-onderzoek worden in totaal 160.000 mensen tussen de 50 en 75 jaar uit Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek waarin thuistesten centraal staan. Zij kunnen meedoen via het digitale Check@Home platform. De thuistesten zullen onder andere bestaan uit een urinetest, een hartritmetest en een vragenlijst.

Bij vroege tekenen van hart- en vaatziekten, nierschade of diabetes volgt een vervolgonderzoek in een regionaal diagnostisch centrum. Indien nodig krijgen zij leefstijladviezen en medicatie om de reguliere zorg zoveel mogelijk te ontlasten.

Vervolg op eerdere onderzoeken

Het Check@Home-onderzoek bouwt voort op enkele eerder door het UMCG uitgevoerde studies. In het Prevend-onderzoek is aangetoond dat de aanwezigheid van eiwit in de urine een signaal is van nierschade en hart- en vaatziekten voorspelt. Het toonde aan dat de Nederlandse bevolking bereid is om deel te nemen aan een onderzoek met thuistest. Ook liet het zien dat door de bevolking te screenen op eiwitverlies in de urine mensen met nog niet ontdekte risicofactoren voor chronische nierschade en hart- en vaatziekten worden opgespoord die baat hebben bij behandeling.

Doordat in Groningen al zo veel onderzoek op dit terrein is gedaan, vindt de nieuwe studie nu plaats in vier andere steden.

In het Check@Home project werken verschillende Nederlandse UMC’s en universiteiten samen met de Hartstichting, Nierstichting en Diabetes Fonds. Hiernaast zijn ook meerdere private partijen betrokken bij de uitvoer van het project.

Nieuws

menu