Uithaal naar klagende bestuurders Zonnehuisgroep Noord

Ferme uitspraken van gemeentebestuurders, na het besluit van de Zonnehuisgroep Noord om opnieuw vier tehuizen in de provincie te sluiten, zijn niet overal even goed gevallen.

‘Gestoord’

,,Ik heb me gestoord aan bestuurders die op de dag dat de maatregel werd aangekondigd ‘ach en wee’ riepen over de sluitingen in Noordbroek, Appingedam, Middelstum en Grijpskerk’’, zegt voorzitter Bert Peters van de centrale cliëntenraad die optreedt als belangenbehartiger namens de bewoners van de zorgcentra. ,,Vooral als zij gelijktijdig de armen over elkaar houden.’’

De gemeente Zuidhorn kwam ook financieel over de brug. Zij trok 20.000 euro uit voor onderzoek naar de mogelijkheden om sluiting van De Wierde in Grijpskerk af te wenden; bijvoorbeeld door in zee te gaan met een andere zorgaanbieder. Dit gebaar maakt Peters niet gelukkig: ,,Ik heb begrepen dat voor die 20 mille slechts een ambtenaar wordt vrijgemaakt. Zelf had ik liever gezien dat dit geld in de zorg was gestoken.’’

Extern adviseur

Wethouder Bert Nederveen (CU) helpt Peters graag uit de droom: ,,In de persoon van Diet Hensums, werkzaam bij KAW Architecten en woonachtig in Zuidhorn, hebben wij een extern adviseur aangetrokken die haar sporen in de zorgsector en -vastgoed heeft verdiend. Zij kan van grote waarde zijn bij de instandhouding van ouderenzorg.’’

Niet aangesproken

Nederveen voelt zich niet aangesproken door de kritiek van Peters: ,,Als gemeente hebben wij de Zonnehuisgroep fors ondersteund bij alle nieuwbouw. En recentelijk stak de gemeente bovendien nog 15 mille in niet-geïndiceerde dagopvang van ouderen bij de Zonnehuisgroep.’’

‘Zonnehuisgroep schendt de wet’

De Zonnehuisgroep Noord heeft de noodzaak om opnieuw de poorten van vier zorgcentra in de provincie te sluiten, onvoldoende aangetoond.

Advies

Dat staat in een advies dat de centrale cliëntenraad die de belangen van de bewoners van alle 15 tot 20 tehuizen behartigt, deze week heeft uitgebracht. Volgens voorzitter Bert Peters heeft de leiding van de instelling overlegpartners als cliënten- en ondernemingsraad gepasseerd. ,,Wettelijke richtlijnen schrijven voor dat deze organen moeten worden geraadpleegd bij dergelijke ingrijpende besluiten. Die regels zijn met voeten getreden’’, meent hij.

Peters: ,,De per 1 maart vertrokken directeurbestuurder Vincent Maas liet ons op voorhand weten dat ons advies over de reorganisatie er niet toedoet. Dat is door zijn opvolger Willem de Gooyer herhaald. Dit stuit ons tegen de borst. Wij begrijpen dat De Gooyer is aangetrokken onder de voorwaarde dat hij de ingezette koers voortzet. Maar wij ervaren deze opstelling jegens ons als vertegenwoordigers van bewoners, niet als uitgestoken hand.’’

Cijfers

Om bij het uitbrengen van advies beslagen ten ijs te komen, heeft de cliëntenraad inzicht nodig in de financiën van de Zonnehuisgroep Noord. Volgens Peters zijn de benodigde cijfers nog niet beschikbaar. ,,Eerder werd ons voorgehouden dat de organisatie in 2015 afstevende op een tekort van een slordige 10 miljoen als maatregelen waren uitgebleven. Wij snappen dat een organisatie dan iets moet doen. Alle scenario’s hebben de revue gepasseerd. Van faillissement en sluitingen van locaties tot overname.’’

De jaarrekening over 2015 is nog niet klaar. Peters begrijpt dit wel: ,,Er is vorig jaar druk gereorganiseerd. Personeel en huurcontracten moesten afgekocht. Die gegevens zijn nog niet helemaal in kaart gebracht.’’

Demografische ontwikkelingen

Behalve inzicht in financiën heeft Peters naar eigen zeggen ook cijfers nodig over demografische ontwikkelingen de komende jaren. Die zijn evenmin beschikbaar. ,,Dat maakt dat wij niet goed kunnen beoordelen of de voorgenomen sluiting van huizen in Appingedam (Solwerd), Noordbroek (Gockingaheem), Middelstum (Hippolytushoes) en Grijpskerk (De Wierde) plaatsvindt op inhoudelijk juiste gronden.’’

In Middelstum en Grijpskerk gaat het om tehuizen die op dit moment renderend zijn. Daarom worden nu acties ondernomen om de locaties -desnoods met een andere zorgaanbieder - in de benen te houden. ,,Met de aankondiging dat zulke tehuizen dichtgaan, loop je het risico dat een exodus van bewoners op gang komt. Als het bestuur had beloofd dat de huizen in ieder geval nog drie tot vijf jaar openblijven, was er toekomstperspectief gebleven. Dat was te prevaleren boven deze constructie.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu