Er viel dit weekend een gigantische hoeveelheid regen. Waterschappen in opperste staat van paraatheid: 'Deze situatie komt maar eens in de twintig jaar voor'

Een woning en een tuin in Bedum liepen zondagavond volledig onder water. Foto: ProNews

Een gigantische hoeveelheid regen is dit weekend over ons uitgestort. Waterschappen zijn volop bezig om wateroverlast tegen te gaan.

„De afgelopen 24 uur is in ons gebied 40 millimeter regen gevallen”, zegt Arjan Heugens van Waterschap Hunze en Aa’s. „Als je berekent dat 1 millimeter regenval ongeveer 1 liter per vierkante meter betekent, snap je dat dit om enorme hoeveelheden gaat. Dat komt maar eens in de twintig jaar voor. Een uitzonderlijke situatie dus.”

Verzadigde grond

De drie stormen Dudley, Eunice en Franklin kwamen ook nog eens langs in een periode waarin de grond al flink verzadigd was. „We hebben een natte winter gehad en het waterpeil in de grond en in beken en sloten was al behoorlijk hoog”, zegt Heugens. „Hierdoor zakt de regen nauwelijks de grond in, maar blijft het aan het oppervlak.”

Heugens verwacht dat het hoogste waterpeil morgenmiddag wordt bereikt. „We doen er alles aan om wateroverlast tegen te gaan, maar met deze hoeveelheden is dat nooit helemaal te vermijden. De meeste meldingen krijgen we van mensen met water in de kruipruimte. Meestal is het niet ernstig en is het een kwestie van tijd voordat dit weer afzakt.”

Gemaal draait volop

Moeilijkheid bij het afvoeren van al dat water is dat het peil in de Eems ook hoog staat, omdat de harde wind zeewater de rivier op stuwt. Om toch water te lozen draait het gemaal Rozema in Termunterzijl op volle toeren. Dit gemaal wordt alleen in noodsituaties gebruikt en pompt per seconde 30.000 liter water de Eems-Dollard in.

Ook bij waterschap Noorderzijlvest is het hard werken ,,Wij hebben een behoorlijke hoeveelheid water te verstouwen gehad’’, zegt Marieke Molendijk van waterschap Noorderzijlvest. Stuwen zijn omlaag gezet en de gemalen draaien. Toch is vooral in het zuidelijk deel van het werkgebied de waterstand nog erg hoog. ,,We houden de situatie nauwlettend in de gaten.’’ In de loop van de dag heeft het waterschap een overleg of er extra maatregelen nodig zijn.

Beilervaart en Drentsche Hoofdvaart buiten oevers

De waterstanden van de Beilervaart en de Drentsche Hoofdvaart zijn inmiddels gestegen tot een niveau waarbij op sommige plekken aanliggende wegen onder water staan. Waterschap Drents Overijsselse Delta probeert op die plekken samen met de wegbeheerder naar noodoplossingen te zoeken. Ook hier draaien de gemalen op volle sterkte. De gemaal Zedemuden in Zwartsluis is het op één na grootste gemaal van Nederland en pompt op dit moment de inhoud van drie olympische zwembaden uit het Meppelerdiep.

Nieuws

menu