Update: Uitspraken NAM-directeur roepen veel reacties op

De uitspraken van NAM-directeur Gerald Schotman roepen veel reacties op. Hij verklaarde in zijn nieuwjaarstoespraak op 14 januari dat de regio waar aardbevingen diep ingrijpen in het dagelijks leven, recht heeft op een groter deel van de gasbaten.

Eelco Eikenaar (SP):

,,Meedelen in de gasopbrengst is een interessante gedachte van de NAM. Het is een goed signaal. Maar Groningers moeten ook worden gecompenseerd voor de aardbevingsellende die al is geweest. Het mag geen afkoopregeling zijn.''

Dat zegt de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) in een reactie op uitspraken van NAM-directeur Gerald Schotman.

,,Als de NAM dat vindt, laat ze dan ook royaal bijdragen aan de meerjarenplannen van Nationaal Coördinator Hans Alders. Hij moet Groningen versterken'', aldus de gedeputeerde. ,,Scholen, dijken, erfgoed, er wordt van alles aangepakt. Erken ruiterlijk dat je daar een zware verantwoordelijkheid draagt.''

Eikenaar hoopt dat Schotman met zijn zorg over het aanhoudende wantrouwen in de NAM en het algemene klimaat rondom gaswinning zijn mening over de waardevermeerderingsregeling verandert. Bekend is dat de NAM geen voorstander is van de regeling waarbij aan inwoners met schade een energiepremie van 4000 euro wordt toegekend.

Die regeling zou om maar in aanmerking te komen voor energiebesparende maatregelen, het opvoeren van schade aanwakkeren. Onlangs maakten minister Henk Kamp en Alders bekend dat de regeling weer wordt afgeschaft. Eikenaar: ,,In goed overleg met alle partijen is destijds de waardevermeerderingsregeling in het leven geroepen. Inwoners hadden eindelijk iets waar ze beter van worden. Nu wordt hen dat ineens weer ontnomen.''

Het pleidooi van deling van de gasopbrengst wekt bij de Groninger Bodem Beweging argwaan op.

Dick Kleijer (Groninger Bodem Beweging)

De Groninger Bodem Beweging reageert wantrouwend op het voorstel van de NAM om Groningen rechtstreeks te laten meedelen in de gasopbrengst. ,,Het is de vos die de passie preekt'', zegt GBB-bestuurslid Dick Kleijer.

,,Als je ziet hoe de NAM is omgegaan met het aardbevingsgebied, is ze niet geloofwaardig. Wat de NAM voor mensen kan doen, is vaak consequent nagelaten. Fatsoenlijke regelingen voor waardedaling en het opkopen van panden zijn er nog steeds niet. Veel moet via de rechter. Schades in randgebieden worden ontkend.''

Kleijer zegt dat deling van de gasopbrengst, waar NAM-directeur Gerald Schotman donderdag toe opriep, al jaren wordt bepleit. ,,Het is een meesterzet van ze om hier nu mee te komen. Pure propaganda. Ik feliciteer de afdeling voorlichting.'' Volgens GBB Het leidt de aandacht af. De energiepremie van 4000 euro om de waarde van de woning te verhogen, wordt afgeschaft. Deze waardevermeerderingsregeling is voor inwoners van belang. Nu moet de NAM kennelijk met iets anders komen.''

GBB is benieuwd wat het effect van Schotmans uitspraak is. Hoe ze in 'Den Haag' denken over deling van de opbrengst met Groningen. ,,Natuurlijk vinden we dat een groter deel van het gasgeld hier naar toe moet. Maar heeft zo'n statement waarde als het wordt uitgesproken door de NAM?''

Update 15.40 uur:
Ook minister Kamp van Economische Zaken heeft inmiddels gereageerd op de uitspraken van Schotman:

Voor de vergadering van de ministerraad zei Kamp vrijdagochtend dat er bijzondere aandacht is voor Groningen. Met verlaging van de gaswinning en extra financiële middelen. Of Groningers direct moeten meedelen in de gasopbrengst, is voor Kamp nog maar zeer de vraag.

,,In Nederland hebben we gekozen om de gasopbrengsten ten goede te laten komen van alle Nederlanders. Daar horen ook de Groningers bij.'' De minister vindt het niettemin prima dat Schotman meedenkt over een betere verdeling van het gasgeld. In het landelijk energieakkoord is manier waarop wordt omgegaan met energieopbrengsten een belangrijk onderwerp. Zo verzetten omwonenden van windparken zich fel tegen de komst van grote windparken, omdat ze wel de lasten maar niet de lusten krijgen. De minister sluit niet uit dat in de algemene discussie over verdeling van energieopbrengsten de gaswinning wordt meegenomen.

Lees ook het artikel 'Meedelen in gasopbrengst'

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen
menu