Verenigde Communistische Partij wil raad Oldambt terugroepen van zomerreces voor debat over gewraakte biomassa-installatie in Winschoten

De uitgeschakelde biomassa-installatie bij zwembad De Watertoren in Winschoten. Otto Schröder, een van de gedupeerde omwonenden, is tegen een tweede proef met de installatie. Foto: Archief Huisman Media

De Verenigde Communistische Partij (VCP) vindt dat er geen extra proef met de biomassa-installatie in Winschoten hoeft te komen. Ze vraagt daarvoor steun van de andere politieke partijen.

De VCP wil dat de Oldambtster raad van zomerreces terugkeert voor een interpellatiedebat. Die vergadering zou nog voor de 26ste augustus moeten plaatsvinden. Want, de extra proef staat voor 26, 27 en 28 augustus op de agenda.

‘Onaanvaardbare risico’s voor gezondheid omwonenden’

De beslissing om weer te gaan proefdraaien levert volgens raadslid Jan Kenter onaanvaardbare risico’s op voor de gezondheid van omwonenden. ,,Ook druist de beslissing in tegen artikel 11 van de Grondwet: ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.’’

Na de ingebruikname van twee biomassa-installaties bij de zwembaden in Winschoten en Finsterwolde klaagden omwonenden in Winschoten over mogelijke uitstoot van schadelijke stoffen. Onafhankelijk onderzoek toonde aan dat daarvan inderdaad sprake was.

Daarop werd de installatie stopgezet en schakelden beide zwembaden weer over op gas als brandstof. Ondertussen was er ook een kritisch rapport van de Nationale ombudsman, waarin de rol van een slecht communicerend gemeentebestuur werd gehekeld.

‘Vooroplopen brengt een zeker risico met zich mee’

Op het stadhuis is zelf ook enige reflectie geweest. Zo heeft Menno Visser, beleidsadviseur vastgoed en duurzaamheid, recent in een interview aangegeven dat ‘vooroplopen in de verduurzamingsopgave een zeker risico met zich meebrengt’, doelend op de problemen met de biomassa-installatie.

Duurzaam Gebouwd-partner RVO en Scobe Academy stellen in het bewuste interview: ,,Helaas blijkt na installatie dat de ketels de uitstootnormen overschrijden en dat er nog weinig bekend is over de gezondheidseffecten van de uitstoot.’’

Daarom staan ze nu al geruime tijd uit. ,,Hiermee leren we voor heel Nederland. Gelukkig konden we vrij gemakkelijk terugschakelen op het gas’’, geeft Visser aan. Daarmee aangevend dat de installatie ‘schadelijk’ is voor omwonenden.

Kenter: ,,Het is te gek voor woorden dat het college de omwonenden nog eens drie dagen in de rook wil zetten. Waar moeten ze heen? Naar een Hilton-hotel? Deze mensen kun je niet nog eens blootstellen aan schadelijke stoffen. Stoppen met de biomassa-installatie is de enige optie.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu